Madártani megfigyelések a gyöngyöshermáni kavicsbányatóról a 2011-es évben

Kóta András
9700 Szombathely, 11-es huszár út 126., e-mail: vasimadarasz@gmail.com

A. Kóta: Summary of bird watching at the Lake of Gyöngyöshermán in 2011
This year monitoring was carried out at the gravel mine lake of Gyöngyöshermán. The paper presents data about some of the interesting species and a list about the common species.

    2011 folyamán összesen 7 alkalommal (febr. 23., márc. 9., ápr. 20., máj. 24., aug. 10., nov. 9., nov. 23.) sikerült madármegfigyelést végeznem a gyöngyöshermáni kavicsbányatavaknál. A felmérésem adatainak egy része a 2011-es évi „Nyugat-Magyarország Fészkelő Madarainak Elterjedési Atlaszát” is gyarapította. Májusban Lukács Zoltánnal közösen madarásztam, a többi alkalommal egyedül voltam. Egy-egy területbejárásra átlagosan 2 óra jutott, ami épp elég, hogy a legnagyobb tavat körbejárjam és a két közepes tóegységre több helyről ránézzek. A terület változatosságára utal, hogy az egyik bejárás alkalmával (nov. 9.) kilenc récefaj került távcsövem elé. Csupán ebből a néhány faunisztikai adatból is egyértelműen látszódik, hogy a gyöngyöshermáni kavicsbányatavak kiemelkedő szerepet játszanak számos vízimadárfaj vonulása szempontjából Vas megyében. A következő években is érdemes lenne a területet minél alaposabban nyomon követni, hogy a megye madárvilágáról pontos és valós képet kapjunk.

Legérdekesebb megfigyelések:
Üstökösréce (Netta rufina): rendszeresnek mondható volt 2011-ben, de fészkelési
időszakban nem sikerült megfigyelnem. Előfordulások: febr. 23. 1 gácsér; márc. 9. 7 példány (4 gácsér és 3 tojó); Nov. 9. 3 pld. és minden valószínűség szerint ugyanaz a 3 madár nov. 23-án.
Cigányréce (Aythya nyroca): 2 pld. egy nagy, vegyes récecsapatban nov. 9-én.
Kis kárókatona (Phalacrocorax pygmaeus): 4 pld. halászott a nádasos tavon, majd
szárítkoztak a vízből kiálló száraz ágakon nov. 9-én, minden bizonnyal ugyanazokat a madarakat láttam nov. 23-án ugyanott.
Bölömbika (Botaurus stellaris): 1 megkésett vonuló madár repült fel a nádasból nov.
 9-én.
Fattyúszerkő (Chlidonias hybrida): 4 pld. vadászott alig fél óráig a nádasos tó felett
 május 24-én.
Fehérszárnyú szerkő (Chlidonias leucopterus): 4 pld. a nádasos tó felett ápr. 20-án.

Egyéb megfigyelések:
Bütykös hattyú (Cygnus olor): Feltételezhető fészkelő, márciusban 3 revírt tartó pár
volt a nádasos tavon, nászviselkedést is megfigyeltem, de azután se a fészket/fészkeket nem találtam, se kikelt fiókákat nem sikerült megfigyelnem. A terület jellegzetes faja, maximális példányszám 47 db. Március 9-én sikerült a jég szélén álló madarak között 3 színes lábgyűrűt leolvasni, amelyek nemsokkal korábban a szombathelyi Csónakázó-tavon lettek jelölve.
Nyári lúd (Anser anser): nov. 23. 9 példány.
Fütyülő réce (Anas penelope): febr. 23. 3 pld.; nov. 9. 12 pld.; nov. 23. 3-4 pld.
Kendermagos réce (Anas strepera): márc. 9. 1 gácsér; nov. 9. 8 pld.; nov. 23. 1 pld.
Csörgő réce (Anas crecca): márc. 9. 60 pld.; nov. 9. 18 pld.; nov. 23. 6-8 pld.
Nyílfarkú réce (Anas acuta): 3 alkalommal 1-1 gácsér (febr. 23., nov. 9., nov. 23.).
Böjti réce (Anas querquedula): ápr. 20. 6-8 pld.
Kanalas réce (Anas clypeata): márc. 9. 4 gácsér, ápr 20. 6 példány.
Barátréce (Aythya ferina): febr. 23. 7 pld.; nov. 9. 60 pld.; nov 23. kb 20 pld.
Kontyos réce (Aythya fuligula): 1 megfigyelés: nov. 9. 3 példány.
Kis vöcsök (Tachybaptus ruficollis): legalább egy pár költött sikeresen.
Búbos vöcsök (Podiceps cristatus): csupán egy alkalommal láttam 6 példányt
 májusban.
Vörös gém (Ardea purpurea): 1 pld. pihent meg vonulás közben a tó egyik
 nádszegélyében ápr. 20-án.
Hamvas rétihéja (Circus pygargus): április 20-án sikerült egy adult hím madarat
 megfigyelnem, mely csupán átvonult a terület felett.
Szárcsa (Fulica atra): több pár is sikeresen nevelt fel fiókákat, jellemző madara a
 tavaknak, max példányszám nov. 9-én 140-150 példány volt.
Kis lile (Charadrius dubius): feltételezhető fészkelő, de sajnos fészket vagy kirepült
 fiókákat nem láttam. 2 megfigyelési adat: ápr. 20. 1 pld. (közvetlenül a
 kavicsválogató gép mellett riasztott rám), ill május 24. 1 pld.
Szürke cankó (Tringa nebularia): aug. 10. 1 pld. átrepült, szólt.

 Jellegzetes madarak a fészkelési időszakban (a korábban említetteken kívül) a teljesség igénye nélkül: tőkés réce (Anas platyrhynchos), egerészölyv (Buteo buteo), parlagi galamb (Columba livia f. domestica), vadgerle (Streptopelia turtur), kakukk (Cuculus canorus), búbospacsirta (Galerida cristatus), mezei pacsirta (Alauda arvensis), fülemüle (Luscinia megarhynchos), cigánycsuk (Saxicola torquatus), fekete rigó (Turdus merula), énekes rigó (Turdus philomelos), nádirigó (Acrocephalus arundinaceus), barátposzáta (Sylvia atricapilla), mezei poszáta (Sylvia communis), csilpcsalpfüzike (Phylloscopus collybita), függőcinege (Remiz pendulinus), sárgarigó (Oriolus oriolus), csóka (Corvus monedula), vetési varjú (Corvus frugilegus), mezei veréb (Passer montanus), csicsörke (Serinus serinus), kenderike (Carduelis cannabina), citromsármány (Emberiza citrinella), nádi sármány (Emberiza schoeniclus).
 Köszönettel tartozom Kováts István üzemvezetőnek (KŐKA Kft.; SZOKA-Szombathelyi kavicsbánya) a területre való belépésem engedélyezéséért!