Marcal-medence madárfajainak jegyzéke

Aczél Gergely
9532 Külsővat, Raffel M. u.1., e-mail: gergely.aczel@gmail.com

G. Aczél: A list of birds in the valley of Marcal
The article reports 196 observed species in the valley of Marcal.

    A Marcal-medencében folytatott kutatásaink a Marcal folyó Kamondtól Egyházaskeszőig terjedő szakaszán található lápréteket és egykori árterületeket, valamint a határoló településeket érintik (Kamond, Boba, Nagypirit, Kispirit, Nemeskocs, Csögle, Egeralja, Adorjánháza, Külsővat-Bánhalmapuszta, Külsővat, Mersevát, Marcalgergelyi, Vinár, Szergény, Kemeneshőgyész). A medence Marcalgergelyitől Bobáig terjedő szakasza a legrégebb óta kutatott területe (Aczél Gergely megfigyelései1994-től), ezért a legtöbb adat ebből a térségből áll rendelkezésre. A megfigyeléseket végezték: Aczél Gergely, Benedek Veronika, Hencz Péter, Kovács Attila, Somogyi Csaba, Turny Zoltán, Varga Ferenc.

Megfigyelt madárfajok listája. A fajok sorrendeje Magyarország Madarainak Névjegyzéke (1998) sorrendjét követi:
1. Kis vöcsök (Tachybaptus ruficollis)
A faj a Szélmezői-horgásztavaknál rendszeresen költ, de a Marcal főcsatornájában csak ritka fészkelő.
2. Búbos vöcsök (Podiceps cristatus)
A Marcal-medencében csak a Szélmezői-horgásztavaknál található meg, ahol rendszeres fészkelő.
3. Kárókatona (Phalacrocorax carbo)
Vonulási időben előfordul a területen, valamint nagyobb áradások idején, de nem jelenik meg, mint fészkelő faj.
4. Kis kárókatona (Phalacrocorax pygmeus)
Ritka átvonuló.
5. Bölömbika (Botaurus stellaris)
A Szélmezői-horgásztavaknál és a Nemesgörzsöny melletti láprétek nagyobb nádfoltjaiban fészkel, a medence többi területén vonulásban vagy kóborlásban mutatkozik.
6. Törpegém (Ixobrychus minutus)
Nagypiriti kavicsbánya tavaknál és a Szélmezői-horgásztavaknál költ.
7. Bakcsó (Nycticorax nycticorax)
Ritka vendég. A Szélmezői horgásztó gémtelepénél a fészkelése elképzelhető, de erről még nincs adatunk.
8. Kis kócsag (Egretta garzetta)
Kis példányszámú átvonuló a medencében, fészkeléséről még nincs adatunk.
9. Nagy kócsag (Egretta alba)
Egész évben megfigyelhető a Marcal-medencében, a Szélmezői-horgásztavaknál 4-8 pár fészkel a tórendszer zavartalanabb nádasában.
10. Szürke gém (Ardea cinerea)
Egész évben megfigyelhető a medence területén, fészkelése ez idáig még nem bizonyított.
11. Vörös gém (Ardea purpurea)
Ritka vendég a medence területén. Egyedül a Szélmezői-horgásztavaknál figyelhető meg kisebb fészkelő állománya.
12. Üstökösgém (Ardeola ralloides)
Egyetlen adatunk van a fajról. (Hencz Péter, 2011. 05. 08. Szélmezői-horgásztavak, 1 példány)
13. Fehér gólya (Ciconia ciconia)
Gyakori fészkelő. Állománya csökken.
14. Fekete gólya (Ciconia nigra)
Költési és vonulási időben is rendszeresen lehet találkozni a fajjal, de valószínűleg csak táplálkozásra használják a Marcal-medencét, mert fészkelésről mindezidáig nincs információnk a megfigyelések gyakorisága azonban nő. Nagyobb belvizek és táplálékbőség esetén akár nagyobb példányszámban is megfigyelhetőek. 2004 augusztusában a Külsővat menti kiöntésekben 12 fekete gólyát több 100 kócsaggal és gémmel egyetemben lehetett megfigyelni. (Aczél Gergely 2004. augusztus 5-14. Külsővat)
15. Kanalasgém (Platalea leucorodia)
Vonulás alatt ritka vendég a területen.
16. Énekes hattyú (Cygnus cygnus)
Egy megfigyelésről van eddig adatunk.  (Hencz Péter, 2011. március 08. Nagypirit)
17. Bütykös hattyú (Cygnus olor)
Rendszeres fészkelő a Marcal-medencében. A Marcal folyóban, és a környező bánya- és horgásztavakban is volt már példa a fészkelésére. Évente 2-3 pár megtelepedésére lehet számítani.
18. Nagy lilik (Anser albifrons)
Vonulás alatt és a téli hónapokban akár többezres csapatokban találhatóak meg a medencében és időznek el egy-egy kukoricatarlón.
19. Kis lilik (Anser erythropus)
Egy megfigyelésről van eddig adatunk.  (Hencz Péter, Varga Ferenc 2011. december 31. Kiscsősz)
20. Vetési lúd (Anser fabalis)
Vonulás alatt és a téli hónapokban akár többezres csapatokban találhatóak meg a medencében és időznek el egy-egy kukorica tarlón.
21. Nyári lúd (Anser anser)
A Marcal-medencében egyedül a Szélmezői-horgásztavaknál költ rendszeresen 1-1 pár. Vonulás alatt néhány pár a vetési lúd csapatokkal együtt figyelhető meg a területen.
22. Vörösnyakú lúd (Branta ruficollis)
A téli hónapokban egy-egy példány szórványosan megfigyelhető a nagy libacsapatokban.
23. Apácalúd (Branta leucopsis)
A téli hónapokban egy-egy példánya szórványosan megfigyelhető a nagy libacsapatokban.
24. Tőkés réce (Anas platyrhynchos)
Egész évben állandó. Szinte minden kisebb-nagyobb élő vízfelületen megtalálhatóak és rendszeresen fészkelnek. Fészkelésükhöz akár már kisebb övárkok, csatornák is alkalmasak lehetnek.
25. Kendermagos réce (Anas strepera)
Vonulás alatt szórványosan megfigyelhető. Szélmezői-horgásztavaknál feltételezhetően fészkel.
26. Nyílfarkú réce (Anas acuta)
Vonulás alatt a nyíltabb vízfelületeken néhány példányszámban megfigyelhetőek.
27. Kanalas réce (Anas clypeata)
Vonulás alatt a nyíltabb vízfelületeken néhány példányszámban megfigyelhetőek.
28. Fütyülő réce (Anas penelope)
Vonulás alatt a nyíltabb vízfelületeken néhány példányszámban megfigyelhetőek.
29. Csörgő réce (Anas crecca)
Gyakori átvonuló.
30. Böjti réce (Anas querquedula)
Gyakori átvonuló.
31. Barátréce (Aythya ferina)
Vonulás alatt néhány példány megfigyelhető. Jelentősebb vízfelületek megjelenésekor nagyobb példányszámban is képviseltetik magukat a területen.
32. Üstökösréce (Netta rufina)
Ritka átvonuló, a Szélmezői-horgásztavaknál feltételezhetően 1-1 pár fészkel.
33. Cigányréce (Aythya nyroca)
Ritka átvonuló, a Szélmezői-horgásztavaknál néhány pár fészkel.
34. Kontyos réce (Aythya fuligula)
Ritka átvonuló faj.
35. Kerceréce (Bucephala clangula)
Egy megfigyelési adatunk van a fajról. (Aczél Gergely, 2004. április 2. Külsővat)
36. Rétisas (Haliaeetus albicilla)
Ritka kóborló.
37. Halászsas (Pandion haliaetus)
Két megfigyelési adatunk van a fajról. (Aczél Gergely, 2004. április 3. Kamond, 1 példány; Hencz Péter, Somogyi Csaba, Varga Ferenc, 2012. április 9. Adorjánháza, 1 pld.)
38. Parlagi sas (Aquila heliaca)
Két megfigyelési adatunk van a fajról (Hencz Péter, Varga Ferenc, 2011. december 30. Kiscsősz; Aczél Gergely, Benedek Veronika, Hencz Péter, Somogyi Csaba, Turny Zoltán, 2009. május 30. Csögle)
39. Vörös kánya (Milvus milvus)
Egy adatunk van a fajról. (Hencz Péter, Kovács Attila, 2012. május 26. Iszkáz)
40. Barna kánya (Milvus migrans)
Ritka átvonuló. Költési időben rendszertelenül előfordulhat.
41. Barna rétihéja (Circus aeruginosus)
Gyakori fészkelő.
42. Kékes rétihéja (Circus cyaneus)
Rendszeres téli vendég.
43. Hamvas rétihéja (Circus pygargus)
Rendszeres fészkelő a Marcal-medencében. Fészkeléséhez a Marcal egykori főmedrében visszamaradt kiszáradóban lévő sásos, aranyvesszős lápréteket választja. Évente 4-7 pár költését lehet megfigyelni.
44. Gatyás ölyv (Buteo lagopus)
Téli vendég.
45. Pusztai ölyv (Buteo rufinus)
Egyetlen megfigyelésről van eddig adatunk. A madárról felvétel is készült. (Hencz Péter, Somogyi Csaba, 2012.május 29. Mihályháza)
46. Egerészölyv (Buteo buteo)
Állandó faj a területen. Kisebb-nagyobb erdőfoltokban, vagy fasorokban is megfigyelhető a fészkelése.
47. Darázsölyv (Pernis apivorus)
Szórványos átvonuló vendég, fészkelése ez idáig nem bizonyított, de a Marcal-medence szűkebb vonzáskörzetében valószínűsíthető.
48. Karvaly (Accipiter nisus)
Szórványos fészkelő.
49. Héja (Accipiter gentilis)
Ritka fészkelő. Egyetlen bizonyított fészkelése a Csögle és Egeralja közötti égeres úgynevezett Katyor erdőben volt. (Aczél Gergely, 2002. március 18. Egeralja)
50. Vörös vércse (Falco tinnunculus)
A vércseládák telepítése óta fészkelő állománya a területen megerősödött és jelenlétük általánossá vált.
51. Kék vércse (Falco vespertinus)
Vonulás alatt szórványosan megfigyelhető, de 1999 óta vannak a fészkelési időből is megfigyelések. Költése még nem bizonyított.
52. Kabasólyom (Falco subbuteo)
Szórványos fészkelő.
53. Vándorsólyom (Falco peregrinus)
Ritka kóborló.
54. Kerecsensólyom (Falco cherrug)
Ritka kóborló. Fészkelési időből kevés adatunk van a fajról.
55. Kis sólyom (Falco columbarius)
Kisszámú téli vendég.
56. Fogoly (Perdix perdix)
Néhány megfigyelésünk van a területről.(Aczél Gergely 2003. augusztus 17. Külsővat; Hencz Péter, Somogyi Csaba, 2010. május 30. Vinár)
57. Fürj (Coturnix coturnix)
Szórványos fészkelő.
58. Haris (Crex crex)
Ritka fészkelő. Állománya rendkívül veszélyeztetett a kaszálások miatt.
59. Fácán (Phasianus colchicus)
Gyakori fészkelő.
60. Guvat (Rallus aquaticus)
Szórványos fészkelő.
61. Kis vízicsibe (Porzana parva)
Szélmezői-horgásztavaknál ritka fészkelő.
62. Pettyes vízicsibe (Porzana porzana)
Ritka fészkelő. Csapadékosabb években fészkelő állománya megerősödik.
63. Vízityúk (Gallinula chloropus)
A Marcalban gyakori fészkelő faj volt a vörösiszap katasztrófáig.
64. Szárcsa (Fulica atra)
Csapadékosabb években a medence árterületein megjelenik fészkelő fajként. Stabil állománya csak a Szélmezői-horgásztavaknál van.
65. Daru (Grus grus)
Vonulási időből néhány adatunk van a fajról. (Aczél Gergely, 2004. április 3. Csögle, 4 példány)
66. Túzok (Otis tarda)
Mindeddig egyetlen adat áll rendelkezésünkre. (Somogyi Csaba, 2011.szeptember 11. Marcal Celldömölki szakasza, 4 példány)
67. Gulipán (Recurvirostra avosetta)
Ritka átvonuló.
68. Gólyatöcs (Himantopus himantopus)
Gyakori átvonuló.
69. Kis lile (Charadrius dubius)
Gyakori átvonuló, alkalmanként fészkel. (nagypiriti bányatavak)
70. Parti lile (Charadrius hiaticula)
Ritka átvonuló.
71. Aranylile (Pluvialis apricaria)
Gyakori, de kisszámú átvonuló.
72. Bíbic (Vanellus vanellus)
Fészkelő állománya megfogyatkozott. Vonuláskor nagy csapatokban vannak jelen a területen.
73. Kőforgató (Arenaria interpres)
Egy adatunk van a fajról. (Hencz Péter, Varga Ferenc, 2010. augusztus 27. marcalgergelyi trágyaülepítő)
74. Fenyérfutó (Calidris alba)
Egy adatunk van a fajról. (Hencz Péter, 2010. szeptember 13. marcalgergelyi trágyaülepítő)
75. Havasi partfutó (Calidris alpina)
Kisszámú átvonuló
76. Sarlós partfutó (Calidris ferruginea)
Kisszámú átvonuló
77. Apró partfutó (Calidris minuta)
Kisszámú átvonuló
78. Sárjáró (Limicola falcinellus)
Egy adatunk van a fajról (Hencz Péter, 2010. szeptember 4. Marcalgergelyi trágyaülepítő, 2 pld.)
79. Réti cankó (Tringa glareola)
Gyakori átvonuló.
80. Erdei cankó (Tringa ochropus)
Vonuláskor néhány példány szem elé kerül.
81. Billegetőcankó (Actitis hypoleucos)
Gyakori átvonuló.
82. Piroslábú cankó (Tringa totanus)
Gyakori átvonuló, fészkelése valószínűsíthető.
83. Füstös cankó (Tringa erythropus)
Kisszámú csapatai vonulás alatt rendszeresen megfigyelhetőek.
84. Szürke cankó (Tringa nebularia)
Gyakori átvonuló.
85. Nagy goda (Limosa limosa)
Ritka átvonuló.
86. Nagy póling (Numenius arquata)
Korábban, mint fészkelő faj volt jelen a területen, de az elmúlt években már csak mint ritka átvonuló jelenik meg.
87. Sárszalonka (Gallinago gallinago)
Vonulás alatt gyakori faj. Fészkelése csak csapadékosabb években valószínűsíthető.
88. Pajzsoscankó (Philomachus pugnax)
Rendszeres átvonuló.
89. Dankasirály (Larus ridibundus)
Vonulás alatt megfigyelhető, ill. nagyobb belvizek esetén bármikor.
90. Sárgalábú sirály (Larus cachinnans)
Alkalmi vendég.
91. Kormos szerkő (Chlidonias niger)
Szórványos kóborló.
92. Fehérszárnyú szerkő (Chlidonias leucopterus)
Ritka kóborló.
93. Kék galamb (Columba oenas)
Rendszeresen megjelennek a területen fészkelési időben is táplálékszerzés céljából, vagy csak, mint átvonulók.
94. Örvös galamb (Columba palumbus)
Szórványos fészkelő faj.
95. Balkáni gerle (Streptopelia decaocto)
Gyakori fészkelő faj a településeken.
96. Vadgerle (Streptopelia turtur)
Gyakori fészkelő faj a fás, bokros területeken.
97. Kakukk (Cuculus canorus)
Gyakori “fészkelő” faj.
98. Macskabagoly (Strix aluco)
Ritka fészkelő.
99. Erdei fülesbagoly (Asio otus)
Gyakori fészkelő faj. Az állomány nagyságát a fészkelésre alkalmas gallyfészkek száma határozza meg. Műfészkek telepítésével a fészkelő állománya erősíthető volna.
100. Gyöngybagoly (Tyto alba)
Települések nyitott templomtornyaiban gyakori fészkelő faj. Fészkelését az épületekbe telepített költőládákkal segítettük. (Külsővat, Adorjánháza, Egeralja, Csögle, Kispirit, Vinár)
101. Kuvik (Athene noctua)
Néhány pár fészkeléséről tudunk. (Marcal felett húzódó Marcalgergelyi-Szergény távvíz vasvezetékében; adorjánházi disznóstelep épületeiben.)
102. Lappantyú (Caprimulgus europaeus)
Egy adatunk van a fajról (Aczél Gergely, 2003. május 1. Külsővat, 1 példány)
103. Sarlósfecske (Apus apus)
A környék nagyobb városaiban (Pápa, Celldömölk) fészkelő egyedek rendszeresen megjelennek a terület felett.
104. Búbosbanka (Upupa epops)
Vonulás alatt rendszeresen megfigyelhető, esetenként fészkelése előfordulhat, de adatunk költéséről nincs.
105. Jégmadár (Alcedo atthis)
A Marcal medrében rendszeres, de nem gyakori fészkelőként volt jelen a vörösiszap katasztrófáig. Ezt követően azonban szinte teljesen eltűntek a Marcal-medencéből.
106. Gyurgyalag (Merops apiaster)
Ritka fészkelő. A fészkelésre alkalmas homokfalak pusztulásával folyamatosan kiszorul a medence területéről. Jelenleg néhány pár fészkeléséről tudunk: Egeralja-Csögle közti talajeróziós árok; vinári homokbánya; kemeneshőgyészi homokbánya; merseváti homokbánya.
107. Fekete harkály (Dryocopus martius)
Ritka fészkelő. (A Külsővat-Bánhalmapusztai- és az Izsákfai-erdőben fészkel.)
108. Zöld küllő (Picus viridis)
Szórványos fészkelő faj.
109. Hamvas küllő (Picus canus)
Ritka vendég. (A Külsővat-Bánhalmapusztai-erdőrészben ritkán előfordul.)
110. Nagy fakopáncs (Dendrocopos major)
Gyakori fészkelő faj.
111. Balkáni fakopáncs (Dendrocopos syriacus)
Szórványos fészkelő faj.
112. Közép fakopáncs (Dendrocopos medius)
Ritka fészkelő faj.
113. Kis fakopáncs (Dendrocopos minor)
Ritka fészkelő faj.
114. Nyaktekercs (Jynx torquilla)
Gyakori fészkelő faj.
115. Mezei pacsirta (Alauda arvensis)
Gyakori fészkelő faj.
116. Búbospacsirta (Galerida cristata)
Gyakori fészkelő faj.
117. Partifecske (Riparia riparia)
Ritka fészkelő. A merseváti homokbányában, valamint a Csögle és Egeralja közti területen egy talajeróziós homokpartfalban költ alkalmanként néhány pár.
118. Füsti fecske (Hirundo rustica)
Gyakori fészkelő faj.
119. Molnárfecske (Delichon urbicum)
Gyakori fészkelő faj.
120. Parlagi pityer (Anthus campestris)
Vonulás alatt megfigyelhető, fészkeléséről még nincs konkrét adat, de valószínűsíthető.
121. Havasi pityer (Anthus spinoletta)
Ritka átvonuló faj.
122. Réti pityer (Anthus pratensis)
Gyakori átvonuló faj.
123. Erdei pityer (Anthus trivialis)
Szórványosan költő faj. (pl. külsővat-bánhalmapusztai nyárfaerdő)
124. Barázdabillegető (Motacilla alba)
Gyakori fészkelő faj.
125. Sárga billegető (Motacilla flava)
Gyakori fészkelő faj. Több alfaja is mutatkozik szórványosan a medence területén:
- Motacilla flava thunbergi
- Motacilla flava cinereocapilla
- Motacilla flava dombrowskii
126. Ökörszem (Troglodytes troglodytes)
Szórványosan fészkelő faj.
127. Erdei szürkebegy (Prunella modularis)
Vonulás alatt megfigyelhető.
128. Vörösbegy (Erithacus rubecula)
Összefüggőbb erdősebb részekben gyakori fészkelő faj.
129. Nagy fülemüle (Luscinia luscinia)
Egyetlen gyűrűzésből származó adatunk van a fajról. (Aczél Gergely, 2012. augusztus 20. Külsővat-Bánhalmapuszta, 1 példány)
130. Fülemüle (Luscinia megarhynchos)
Gyakori fészkelő faj.
131. Kékbegy (Luscinia svecica)
A medence náddal tarkított legelőin, ahol a nád nem alkot összefüggő növényzetet, hanem csak mozaikosan van jelen rendszeres, de kisszámú fészkelő. Állománya rendkívül veszélyeztetett.
132. Kerti rozsdafarkú (Phoenicurus phoenicurus)
Egy madárgyűrűzésből származó adat van a fajról. (Aczél Gergely, 2010. augusztus 19. Külsővat-Bánhalmapuszta, 1 példány)
133. Házi rozsdafarkú (Phoenicurus ochruros)
Gyakori fészkelő faj.
134. Hantmadár (Oenanthe oenanthe)
Vonulás alatt ritka vendég.
135. Rozsdás csuk (Saxicola rubetra)
Gyakori fészkelő faj a medence lápterületein.
136. Cigánycsuk (Saxicola rubicola)
Mozaikosan fészkelő faj.
137. Énekes rigó (Turdus philomelos)
Gyakori fészkelő faj.
138. Léprigó (Turdus viscivorus)
Szórványosan fészkelő faj.
139. Fenyőrigó (Turdus pilaris)
Gyakori téli vendég.
140. Szőlőrigó (Turdus iliacus)
Ritka téli vendég.
141. Feketerigó (Turdus merula)
Gyakori fészkelő faj.
142. Karvalyposzáta (Sylvia nisoria)
Szórványosan fészkelő faj. A medence Kamond és Békás közti szakaszán csak ritkán található meg néhány sűrűbb bokorsorban, de az itteni állománya eltűnő félben van. A Marcal nemesgörzsönyi szakaszán még összefüggőbb állománya található.
143. Kerti poszáta (Sylvia borin)
Rendszeres átvonuló, de fészkelése nem kizárt.
144. Barátposzáta (Sylvia atricapilla)
Gyakori fészkelő faj.
145. Kis poszáta (Sylvia curruca)
Szórványosan fészkelő faj.
146. Mezei poszáta (Sylvia communis)
Gyakori fészkelő faj.
147. Foltos nádiposzáta (Acrocephalus schoenobaenus)
Gyakori fészkelő faj.
148. Réti tücsökmadár (Locustella naevia)
A medencében foltokban még jelentősebb állománya fészkel.
149. Berki tücsökmadár (Locustella fluviatilis)
Szórványosan fészkelő faj.
150. Nádi tücsökmadár (Locustella luscinioides)
Gyakori fészkelő faj.
151. Cserregő nádiposzáta (Acrocephalus scirpaceus)
Gyakori fészkelő faj.
152. Énekes nádiposzáta (Acrocephalus palustris)
Gyakori fészkelő faj.
153. Nádirigó (Acrocephalus arundinaceus)
Víz menti nádasokban gyakori fészkelő.
154. Kerti geze (Hippolais icterina)
Szórványosan fészkelő faj.
155. Fitiszfüzike (Phylloscopus trochilus)
Szórványosan fészkelő faj.
156. Sisegő füzike (Phylloscopus sibilatrix)
Ritka fészkelő.
157. Csilpcsalpfüzike (Phylloscopus collybita)
Gyakori fészkelő.
158. Sárgafejű királyka (Regulus regulus)
Gyakori téli vendég.
159. Szürke légykapó (Muscicapa striata)
Alkalmi fészkelő.
160. Kormos légykapó (Ficedula hypoleuca)
Rendszeres átvonuló.
161. Örvös légykapó (Ficedula albicollis)
Rendszeres átvonuló.
162. Széncinege (Parus major)
Gyakori fészkelő faj.
163. Fenyvescinege (Parus ater)
Alkalmi vendég esetenként fészkel. (Aczél Gergely, 2005. Külsővat-Bánhalmapusztai arborétum.)
164. Kék cinege (Parus caeruleus)
Gyakori fészkelő faj.
165. Barátcinege (Parus palustris)
Gyakori fészkelő faj.
166. Őszapó (Aegithalos caudatus)
Gyakori fészkelő faj.
167. Barkóscinege (Panurus biarmicus)
Kizárólag a Szélmezői-horgásztavaknál található egy kisebb fészkelő állománya.
168. Függőcinege (Remiz pendulinus)
A Marcal menti füzesekben gyakori fészkelő faj.
169. Csuszka (Sitta europaea)
Nagyobb erdővel borított részeken fészkel.
170. Hegyi fakusz (Certhia familiaris)
Nagyobb erdővel borított részeken fészkel.
171. Tövisszúró gébics (Lanius collurio)
Gyakori fészkelő faj, de állománya az élőhelyének beszűkülésével csökken.
172. Nagy őrgébics (Lanius excubitor)
Gyakori téli vendég
173. Szarka (Pica pica)
Gyakori fészkelő faj.
174. Szajkó (Garrulus glandarius)
Gyakori fészkelő faj.
175. Csóka (Corvus monedula)
Celldömölkön fészkelő faj, onnan gyakran kijár a területre.
176. Vetési varjú (Corvus frugilegus)
Gyakori téli vendég.
177. Kormos varjú (Corvus corone corone)
Télen és vonulás alatt ritkán előfordul.
178. Dolmányos varjú (Corvus corone cornix)
Gyakori fészkelő faj.
179. Holló (Corvus corax)
Egeralja határában és a környék nagyobb erdőiben gyakori fészkelő.
180. Seregély (Sturnus vulgaris)
Gyakori fészkelő faj.
181. Sárgarigó (Oriolus oriolus)
Gyakori fészkelő faj.
182. Házi veréb (Passer domesticus)
Gyakori fészkelő faj.
183. Mezei veréb (Passer montanus)
Gyakori fészkelő faj.
184. Erdei pinty (Fringilla coelebs)
Gyakori fészkelő faj.
185. Fenyőpinty (Fringilla montifringilla)
Gyakori téli vendég.
186. Kenderike (Carduelis cannabina)
Bokrokkal tarkított legelőkön, ill. belterületeken fészkelő faj.
187. Tengelic (Carduelis carduelis)
Gyakori fészkelő faj.
188. Zöldike (Carduelis chloris)
Gyakori fészkelő faj.
189. Csíz (Carduelis spinus)
Gyakori téli vendég.
190. Csicsörke (Serinus serinus)
Belterületeken fészkelő faj, de gyakorisága csökken.
191. Süvöltő (Pyrrhula pyrrhula)
Gyakori téli vendég.
192. Meggyvágó (Coccothraustes coccothraustes)
Gyakori fészkelő faj.
193. Keresztcsőrű (Loxia curvirostra)
Egyetlen adatunk van a fajról. (Aczél Gergely, 2008. december 28. Külsővat, kb. 10 példány)
194. Nádi sármány (Emberiza schoeniclus)
Gyakori fészkelő faj.
195. Citromsármány (Emberiza citrinella)
Gyakori fészkelő faj.
196. Sordély (Emberiza calandra)
Mozaikosan fészkelő faj.