MONITORING, FAUNISZTIKA, FLORISZTIKA

Beszámoló a Magyar Madártani Egyesület Vas megyei Csoportjának
2012. évi fehér gólya (Ciconia ciconia) fészekfelméréséről

Kóta András
9700 Szombathely, 11-es huszár út 126, e-mail: vasimadarasz@gmail.com

A. Kóta: Results of White Stork monitoring project of Vas county in 2012
In 2012 altogether 152 nests of White Stork were recorded vagy described. 110 nests among these were inhabited and but only 106 pairs of these have brooded. In total, 268 offsprings left their nests successfully. The average number of nestling taken care of were 2.65 of the successful parents.

    A Magyar Madártani Egyesület (MME) Vas megyei Csoportja az MME anyagi támogatásával 2012 folyamán összesen 119 településen 213 fészekadat felmérését végezte el. Az adatok rövid időn belül feltöltésre kerültek az MME online fehér gólyás adatbázisába, a www.golya.mme.hu oldalra. Ezen honlap információi szerint Vas megyében összesen 369 aktív fészekadat van (fészek vagy üres tartó), tehát a felmérésünk idén 57,7%-os volt. Összességében megállapítható, hogy a 2012-es év a tavaszi és nyár eleji szárazság ellenére a vasi gólyák számára sikeres év volt. A 213 fészekadat összesen 61 üres fészektartót (28,6%) és 152 fészket (71,4%) takar. A beküldött adatok közül a fent említett honlap ajánlása szerint a „fészek kezdeményeket“ is fészeknek vettem, bár ezek esetében sokszor csupán néhány gally található a fészektartón.
    A fészkek közül 33 db (21,7 %) lakatlan, 9 db (5,9%) fészek kezdemény (azaz összes valós lakatlan „fészek“ száma 42 [27,6%]), 4 esetben (2,6%) magányos gólya által lakott, 106 esetben (69,7%) gólyapár által lakott volt (5 kirepülő fiatalok nélküli pár [3,3%] és 101 sikeres költőpár [66,4%]). Az összes felmért fészekadat (n=213) tekintetében ezek a számok következőképpen alakultak: üres fészektartó 28,6%; fészek kezdemény 4,2%; lakatlan fészek 15,5%; magányos gólya 1,9%; költőpár kirepülő fiatalok nélkül 2,3%; sikeres költőpárok 47,4%. A felmért fészkekből összesen 268 fiatal madár repült ki (1. és 2. táblázat).
    A felmérés során fokozottan figyeltünk a gólyákra veszélyes oszlopokra és jelentettük ezeket az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóságának.
    A megye felmért részén a gólyasűrűség, illetve a gólyák költési sikeressége nagy eltéréseket mutatott. Nagyjából kijelenthető, hogy a megye K-i és DK-i területei a fehér gólya számára kevésbé előnyösek voltak 2012-ben, mint a megye NY-i és É-i élőhelyei. Érdekes határvonalat a Rába folyó képez: a vonalától K-re például csak egyetlen 4 fiókás fészekalj repült ki. A megye gólyasűrűségének kifejezésére jól használható számnak bizonyul a felmért településenként kirepült fiókák száma (3. táblázat).
 

1. táblázat. Fészekadatok Vas megyében, 2012

Terület (felmérő neve)
Fészekadatok száma 
Üres fészek-tartó
Fészkek száma összesen
Fészek kezde-mény
Lakatlan fészek
Szombathely és környéke 
(Kóta András)
82
21
61
0
10
DK-Vas megye (Habuczki Zoltán)
42
13
26
3
8
Sárvár és környéke (Koszorús Péter)
36
12
24
0
3
Celldömölk és környéke (Somogyi Csaba)
24
4
17
3
8
Répce mente (Gyurácz József)
12
5
7
0
2
Egyéb (Bük, Csepreg és Kőszeg)
17
6
8
3
2
Összesen:
213
61
152
9
33

    Tudomásunk szerint nem volt ötfiókás fészekalj a felmért területen. Kirepült fiókának számoltuk azokat a gólyákat is, amelyek még kirepülésük előtt ismeretlen okból, - illetve egy esetben (Kőszeg, Kelcz-Adelffy utca) a fészek leszakadása miatt - kiestek a fészekből. A kőszegi Chernel-kertbe kerültek, majd onnan egészségesen kirepültek. Összesen 4 vasi fészekből (Bucsu, Kőszegdoroszló, Szombathely Béke-tér és Kőszeg) 7 kiesett fióka került így vissza (gyűrűzés után) a természetbe. A sikeres költőpárok fészkenkénti fiókaszámát területenkénti összehasonlításban a 4. táblázatban foglaltam össze.

2. táblázat. Fészkelési adatok Vas megyében, 2012

Terület 
(felmérő neve)
Magányos gólya (HE)
Fészkelő pár kirepülő fiatalok nélkül (HPo)
Fészkelő pár kirepülő fiatalokkal (HPm)/ kirepült fiókák száma (JZG)
Az összes pár

fiókaátlaga (JZa)

A sikeres költőpárok fiókaátlaga (JZm)
Szombathely és környéke (Kóta András)
1
4
46/126
2,52
2,739
DK-Vas megye (Habuczki Zoltán)
0
0
18/43
2,388
2,388
Sárvár és környéke (Koszorús Péter)
2
0
19/51
2,684
2,684
Celldömölk és környéke (Somogyi Csaba)
0
1
8/19
2,111
2,375
Répce mente (Gyurácz József)
0
0
5/14
2,8
2,8
Egyéb (Bük, Csepreg és Kőszeg)
1
0
5/15
3
3
Összesen v. átlag:
4
5
101/268
2,528
2,653

3. táblázat. Gólyafiókák településenként 2012-ben


Terület 
Felmért, fészekadattal rendelkező települések száma
Településenként kirepült gólyafiókák száma
Szombathely és környéke
48
2,63
DK-Vas megye 
27
1,59
Sárvár és környéke
19
2,68
Celldömölk és környéke
16
1,19
ÉNY-Vas megye (Répce mente, Bük, Csepreg és Kőszeg)
9
3,22
Összesen
119
2,25

4. táblázat. Kirepült fiókaszámok 2012-ben


Terület 
Sikeres költőpárok száma

(HPm )

Költőpár 1 kirepült fiókával
Költőpár 2 kirepült fiókával
Költőpár 3 kirepült fiókával
Költőpár 4 kirepült fiókával
Szombathely és környéke
46
2 (4,3%)
15 (32,6%)
22 (47,8%)
7 (15,2%)
DK-Vas megye 
18
4 (22,2%)
3 (16,7%)
11 (61,1%)
0
Sárvár és környéke
19
0
9 (47,4%)
7 (36,8%)
3 (15,8%)
Celldömölk és környéke
8
1 (12,5%)
3 (37,5%)
4 (50,0%)
0
Egyéb (Répce mente, Bük, Csepreg és Kőszeg)
10
0
4 (40,0%)
3 (30,0%)
3 (30,0%)
Összesen
101
7 (6,9%)
34 (33,7%)
47 (46,5%)
13 (12,9%)

    Szeretnénk a következő években is folytatni a fehér gólyák felmérését és az adatbázis frissítését. Bízunk benne, hogy mind az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóságával, mind további „gólyakedvelő” és a gólyavédelem iránt érdeklődő magánszemélyekkel sikerül még szorosabb munkakapcsolatot kialakítanunk.

Köszönetnyilvánítás:
Elsősorban köszönet azoknak, akik nagyobb területek felmérését vállalták: Gyurácz József, Habuczki Zoltán, Koszorús Péter, és Somogyi Csaba. Egy-egy város, vagy csak egy-egy fészek felmérésében segítettek: Barki Márta, Harsányi Krisztián, Illés Péter, Németh Csaba, Tóth László (Csepreg), Tóth László (Rum). Továbbá köszönet illeti a települések lakosait, akik információkkal segítették az adatgyűjtést.
 

Fehér gólya (Ciconia ciconia)