Vonuló madarak éves fogása és térbeli eloszlása
Baráth Réka – Kalmár Sándor – Gyurácz József

Nyugat-magyarországi Egyetem, Biológia Intézet, Állattani Tanszék
9700 Szombathely, Károlyi G. tér 4., e-mail: gyjozsi@ttk.nyme.hu

R. Baráth, S. Kalmár, J. Gyurácz: Annual local abundance and spatial distribution of migratory birds
The dispergation index of all migratory bird species revealed clumped distribution both in small annual capture year and the large annual capture year. The aggregation of Blackcap, Blue Tit and Great Tit was significantly higher in large annual capture year than in small one.

Öt vonuló madárfaj (vörösbegy Erithacus rubecula rövidítve: ERIRUB, barátposzáta Sylvia atricapilla röv.: SYLATR , csilpcsalpfüzike  Phylloscopus collybita röv.: PHYCOL, kék cinege Parus caeruleus röv.: PARCAE, széncinege P. major röv.: PARMAJ) térbeli eloszlását vizsgáltuk kis és nagy fogású évek őszi vonulási időszakában. Az alábbi táblázat tartalmazza az éves fogásokat, az éves sűrűséget (egy hálóra számított átlagos évi fogás), szórás (SD) értéket, a térbeli eloszlást jellemző ún. diszpergáltsági indexet (I) és a Chi-négyzet próba értékét. Ha I=1, akkor a befogott madarak térbeli eloszlása véletlenszerű, ha I<1, akkor egyenletes (diszpergált), ha I>1, akkor pedig csoportos (aggergált). Nagyfokú aggregáltság esetén, a madarak nagy részét néhány hálóval fogtuk be. A diszpergáltsági mutató (I) alapján a vizsgált fajok őszi vonulási időszakban befogott példányai mindegyik évben csoportos eloszlást mutattak, de amíg a vörösbegy és a csilpcsalpfüzike csoportos térbeli eloszlása a kis és nagy fogású években hasonlóan kismértékű volt, addig a barátposzáta, kék cinege és széncinege aggregálódása lényegesen nagyobb mértékű volt a nagy fogású évben, mint amikor kisebb egyedszámban fogtuk be a madarakat. A nagy fogású években a barátposzáta és a kék cinege példányainak túlnyomó részét (58%, illetve 73%) a bokros-gyep területén, míg a széncinegék többségét (43%) az erdőben fogtuk be (1. ábra).
 

 
 
ERIRUB
SYLATR
PHYCOL
PARCAE
PARMAJ
 
2003
2007
2002
2009
2002
2004
2003
2004
2006
2010
éves fogás
565
911
393
1132
237
558
119
1040
141
958
sűrűség
19,48
31,41
13,55
39,03
8,17
19,24
4,10
35,86
4,86
33,03
SD
17,68
20,06
11,69
41,88
7,69
15,36
5,46
74,01
5,15
45,34
I
16,05
12,81
10,08
44,92
7,23
12,26
7,26
152,75
5,46
62,23
Chi2
205,09
230,26
26,32
712,26
59,71
81,09
25,37
1344,00
43,97
306,62
p
<0,001

 
 

1. ábra. A befogott madarak százalékos megoszlása élőhely-típusonként