A Vát és Porpác határában tervezett repülőtér területén és környékén előforduló madárfajok fészkelési időszakban

Gyurácz József
Nyugat-magyarországi Egyetem, Biológia Intézet, Állattani Tanszék
9700 Szombathely, Károlyi G. tér 4., e-mail: gyjozsi@ttk.nyme.hu

J. Gyurácz: Bird species occurred in the breeding season at the plannned airport of Vát
59 bird species were observed during breeding season in 2010 on the study area. There were three strictly protected sepcies among the breeding birds: Black Stork, White Stork and Corncrake.

    A tervezett reptér területe a 86-os főút váti elkerülő szakaszától DK-i irányban húzódik a Szombathely-Sárvár vasútvonalig, egy kb. 5 km hosszú és 1,2 km széles sávban. Nyugaton a Rátka-patak medrével, keleten a Vátot Porpáccal összekötő földút határolja. 2010 költési időszakában (május-június-július) a vonalas módszer (line-transect) alkalmazásával felmértem a reptér területén és annak 1-2 kilométeres körzetében átrepülő, illetve ott megpihenő, fészkelő, táplálkozó madárfajok egyedszámát. A megfigyelések kiterjedtek Bögöt (B), Nemesbőd (N), Porpác (P), Vasszilvágy (S) és Vát (V) községek határára. A megfigyelt 59 madárfaj példányszámát, megfigyelésének dátumát (hó, nap) és községhatárát (K) az alábbi táblázat tartalmazza. A fajok sorrendeje Magyarország Madarainak Névjegyzéke (1998) sorrendjét követi. Fészkelési időszakban kettő fokozottan védett (fehér gólya Ciconia ciconia: településeken 1-1 fészkelő pár, fekete gólya C. nigra: Köles-tetőn 1 példány) és egy a fokozottan védett és globálisan veszélyeztetett faj (SPEC1, haris Crex crex: alkalmi fészkelő, Vasszilvágy, rét 1 hallott példány) fordult elő a vizsgált területen.
 
 

Faj

 

05.19.
05.20.
05.22.
06.01.
06.10.
06.17.
06.24.
07.07.
07.08.
07.10.
07.15.
K
Szürke gém
Ardea cinerea
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
V
Fehér gólya
Ciconia ciconia
1
0
1
1
0
1
0
0
0
0
0
B
P
Fekete gólya
Ciconia nigra
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
P
Bütykös hattyú
Cygnus olor
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
B
Héja
Accipiter gentilis
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
P
V
Karvaly
Accipiter nisus
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
P
S
Egerészölyv
Buteo buteo
8
1
3
7
8
4
5
3
8
2
1
B
P
V
Barna rétihéja
Circus aeruginosus
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
N
P
Vörös vércse
Falco tinnunculus
1
1
0
0
0
0
1
0
3
0
0
N
S
V
Fürj
Coturnix coturnix
0
0
1
1
2
0
0
2
0
0
0
P
Fácán
Phasianus cholhicus
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
P
V
Haris
Crex crex
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
S
Küszvágó csér
Sterna hirundo
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
B
Örvös galamb
Columba palumbus
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
7
P
V
Vadgerle
Streptopelia turtur
1
0
0
4
0
1
2
2
0
0
0
P
V
Balkáni gerle
Streptopelia decaocto
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
P
Kakukk
Cuculus canorus
2
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
V
S
P
Zöld küllő
Picus viridis
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
P
Fekete harkály
Dryocopus martius
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
P
V
Nagy fakopáncs
Dendrocopus major
2
0
2
0
0
1
0
0
0
0
3
P
V
Balkáni fakopáncs
Dendrocopos syriacus
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
P
Kis fakopáncs
Dendrocopos minor
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
P
Búbos pacsirta
Galerida cristata
0
0
0
0
1
3
2
2
1
2
2
B
V
Mezei pacsirta
Alauda arvensis
2
2
7
4
3
4
4
2
0
0
0
B
N
P
V
V
Füsti fecske
Hirundo rustica
100
0
2
35
1
5
3
6
0
5
15
B
P
V
Molnárfecske
Delichon urbicum
0
0
3
1
0
0
2
3
0
1
0
B
P
V
Erdei pityer
Anthus trivialis
1
0
2
1
0
0
2
2
0
0
0
B
P
V
Barázdabillegető
Motacilla alba
0
0
2
0
1
2
1
1
0
0
0
P
V
Házi rozsdafarkú
Phoenicurus
ochruros
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
P
V
Vörösbegy
Erithacus rubecula
2
0
1
0
0
0
1
1
0
0
0
P
V
Cigánycsuk
Saxicola rubicola
1
0
2
2
1
1
1
2
0
0
2
B
P
V
Fülemüle
Luscinia megarhynchos
1
0
1
3
0
0
0
0
0
0
1
P
V
Énekes rigó
Turdus philomelos
2
0
1
4
1
0
0
0
0
1
0
P
V
Fekete rigó
Turdus merula
3
1
3
5
1
1
4
0
0
0
1
P
V
V
Énekes nádiposzáta
Acrocephalus palustris
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
P
Kerti poszáta
Sylvia borin
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
V
Mezei poszáta
Sylvia communis
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
V
Kis poszáta
Sylvia curruca
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
P
V
S
Barátposzáta
Sylvia atricapilla
1
0
4
2
1
1
3
1
0
0
0
P
S
V
Csilpcsalpfüzike
Phylloscopus collybita
0
0
0
1
0
0
2
2
0
0
1
B
P
S
V
Szürke légykapó
Muscicapa striata
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
P
Kék cinege
Parus caeruleus
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
P
Széncinege
Parus major
1
0
1
0
0
0
2
0
0
0
2
B
P
V
Csuszka
Sitta europaea
1
0
0
1
0
0
0
1
0
0
1
B
P
Szajkó
Garrulus glandarius
0
0
2
1
0
0
1
0
0
0
0
P
V
Dolmányos varjú
Corvus corone cornix
4
0
0
0
0
4
2
0
0
3
1
N
P
S
Holló
Corvus corax
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
Sárgarigó
Oriolus oriolus
1
0
1
0
0
0
0
1
0
1
1
B
P
Tövisszúró gébics
Lanius collurio
1
0
1
2
2
1
3
2
1
2
2
B
N
P
V
S
Seregély
Sturnus vulgaris
0
5
20
12
0
3
1
12
200
15
150
N
P
V
S
Házi veréb
Passer domesticus
0
0
3
0
0
10
0
1
3
0
50
P
Mezei veréb
Passer montanus
1
2
0
5
0
25
3
13
0
5
80
B
P
V
Erdei pinty
Fringilla coelebs
3
0
3
4
0
0
1
2
0
0
1
B
P
V
S
Meggyvágó
Coccothraustes coccothraustes
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
V
Zöldike
Carduelis chloris
0
0
2
2
1
0
0
3
2
2
2
P
V
Tengelic
Carduelis carduelis
0
0
0
0
1
3
2
1
0
0
5
B
P
V
Kenderike
Carduelis cannabina
0
0
2
2
0
0
2
1
0
0
0
P
V
Citromsármány
Emberiza citrinella
1
1
4
3
2
3
1
1
2
2
6
B
P
S
V
Sordély
Emberiza calandra
1
0
3
0
0
0
1
0
0
0
0
P
V
Összesen
148
13
89
110
29
75
55
68
220
42
340