Érdekes madárfaunisztikai megfigyelések Vas megyéből 2013-ban

Kóta András
9700 Szombathely, 11-es huszár út 126., e-mail: vasimadarasz@gmail.com

A. Kóta: Avifaunistical data in County Vas, 2013
The report presents the most interesting data from the season 1 November 2012 and 25 October 2013.

    Tavaly kezdtem el a Vas megyében előforduló szórványos és ritka madárfajok megfigyelési adatainak rendszerezettebb gyűjtését, amit 2013-ban sikerült még több madarászra kiterjesztenem. Alábbi dolgozatomban ismertetem 2012. november 1. és 2013. október 25. között néhány aktív vasi madarász (Fehér István, Gyurácz József, Illés Péter, Kis Pál, Kóta András, Koszorús Péter, Kovács László, Németh Csaba és Somogyi Csaba) által látottakat, kiegészítve a www.birding.hu honlapon közölt észlelésekkel, a Tömördi Madárvárta adataival, és egyéb, szóbeli közlések nyomán megszerzett információkkal. A legritkább madárfajok esetében a Cinege 15. számában megjelent „VAS MEGYE MADARAINAK NÉVJEGYZÉKE” által megadott adatok alapján adtam meg a megfigyelések számát, figyelembe véve a névjegyzék lezárása után a megyében előkerült, számomra ismertté vált adatokat is.
    A megye madárfaunája az összegyűjtött adatok szerint nem gazdagodott új fajjal 2013-ban. Két hitelesítendő madárfaj került elő a megyében, a vándorfüzike (Phylloscopus inornatus) és a karmazsinpirók (Carpodacus erythrinus). Mindkettőről készült fénykép is és számos megfigyelő látta őket, így előlegezhető a hitelesítésük. Ritka bagolyfajok felbukkanása örvendeztetett meg sok vasi madarászt 2012 második felétől kezdve, augusztusban a törpekuvik (Glaucidium passerinum) jelent meg megyénkben, mint új faj. Az uráli bagoly (Strix uralensis) legutolsó ismert előfordulása után 105 évvel ismét megjelent a faj Vas megyében, mégpedig több alkalommal is. A réti fülesbagoly (Asio flammeus) 1907, 1983 és 2004 után 2012 őszén került elő 2 alkalommal is, majd 2013 tavaszán újabb 2 megfigyeléssel gazdagodott a megye madárvilága. A parlagi sas (Aquila heliaca) 107 (!) év szünet után bukkant fel ismét Vas megyében, így a faj átkerült (az uráli bagollyal együtt) a Névjegyzékben „B” kategóriából „A”-ba. Eseményszámba ment 2012-2013 telén a csonttollú (Bombycilla garrulus) és a fenyőszajkó (Nucifraga caryocatactes) inváziószerű megjelenése. Érdekes volt még továbbá 2013 tavaszán az aranylile (Pluvialis apricaria) és a fehérszárnyú szerkő (Chlidonias leucopterus) szokatlan nagy számban való előfordulása. A rendelkezésemre álló adatok szerint 2013-ban (január 1. és október 25.) 208 madárfaj fordult elő Vas megyében.

További kiemelkedő adatok 2013-ból:
a parlagi sas (Aquila heliaca) 2. és 3.;
a szirti sas (Aquila chrysaetos) 3.;
a karmazsinpirók (Carpodacus erythrinus) 3.;
a heringsirály (Larus fuscus) 3. és 4.;
az uráli bagoly (Strix uralensis) 4-6.;
a réti fülesbagoly (Asio flammeus) 5.-7.;
a gólyatöcs (Himantopus himantopus) 5.-7.;
a fattyúszerkő (Chlidonias hybrida) 5.;
a bütykös ásólúd (Tadorna tadorna) 6.-8.;
a gulipán (Recurvirostra avosetta) 7.;
a vándorfüzike (Phylloscopus inornatus) 7.;
a kis kárókatona (Phalacrocorax pygmeus) 7.-10.;
a lócsér (Hydroprogne caspia) 8.;
és a vörös kánya (Milvus milvus) 9.-12. megfigyelési adatai.

Részletes lista azokról a madárfajokról, amelyekről legfeljebb 3 megfigyelés gyűlt össze 2012. november 1. és 2013. október 25 között:
Énekes hattyú (Cygnus cygnus)
    (2012. október 21. Kőszeg, Abért-tó 1 juv pld. Szőke Viktória és Kovács László)
Bütykös ásólúd (Tadorna tadorna)
    Február 6. Kőszeg, Abért-tó 5 pld. (Kóta András)
    Március 22. Tompaládony, belvízen 1 gácsér és 1 tojó pld. (Fehér István, Gyurácz József)
    Április 1. Csénye, tó a 88-as főút mellett 4 pld. (Koszorús Péter)
Sarki búvár (Gavia arctica)
    Október 14-23. Gersekarát, Sárvíz-tó 1 pld. (Kis Pál, ill. Kóta András)
    Október 17-20. Rátót, kavicsbánya 1 pld. (Kis Pál, ill. Jandrasits László és Faragó Ádám)
Feketenyakú vöcsök (Podiceps nigricollis)
    Augusztus 24. Csepreg, víztározó 1 téli ruhás pld. (Harsányi Krisztián)
Kis kárókatona (Phalacrocorax pygmeus)
    Január 12. Csákánydoroszló, Rába 4 pld. (Szépligeti Mátyás, Bodor Ádám)
    Április 14. Kőszeg, Abért-tó 1 pld. (Kóta András)
    Július 21-augusztus 5. Rátót, kavicsbánya max.2 pld. (Faragó Á. és tsai, ill. Kis Pál)
    Augusztus 21- szeptember 7. Csepreg, meggyespusztai kavicsbánya
    (Kóta András, ill. Harsányi Krisztián és Harsányi Imre)
Bölömbika (Botaurus stellaris)
    Szeptember 20. Tömörd, Tömördi Madárvárta 1 gyűrűzött pld. (Koszorús Péter)
Bakcsó (Nycticorax nycticorax)
    Augusztus 13. Püspökmolnári, Transzkavics bányató 1 juv. pld. (Kis Pál)
Kanalasgém (Platalea leucorodia)
    Június 10. Halogy, kiöntésen 1 pld. (Kis Pál)
Vörös kánya (Milvus milvus)
    Április 14. Csepreg, meggyespusztai kavicsbánya 1 pld. (Kóta András)
    Május 20. Celldömölk, Marcal mente 1 pld. (Somogyi Csaba és Zsolnai Roland)
    Július 3. Kemeneskápolna, mezőgazdasági terület 1 pld. (Somogyi Csaba)
    Július 19. Csörötnek, külterület 1 ad pld. (Faragó Ádám, Major Ferenc)
Gatyás ölyv (Buteo lagopus)
    Január 4. Gyanógeregye, külterület 1 pld. (Vörös Norbert és Habuczki Zoltán)
    Március 17. Csepreg, külterület 3 pld. (Harsányi Krisztián, Illés Péter és Kóta András)
Parlagi sas (Aquila heliaca)
    Január 25. Simaság, külterület 1 imm. pld. (Szász Előd)
    Április 24. Kőszeg, Abért-tó 1 imm pld. átrepült (Kóta A.)
Szirti sas (Aquila chrysaetos)
    Március 23. Kőszeg, Kálvária 1 ad pld. (Vörös Norbert és tsai.)
Kék vércse (Falco vespertinus)
    Április 21. Celldömölk, Marcal mente 1 tojó pld. (Somogyi Csaba, Zsolnai Roland)
Kis vízicsibe (Porzana parva)
    Augusztus 3. Tömörd, Tömördi Madárvárta, 1 gyűrűzött pld. (Góczán József)
    Október 1. Rátót, kavicsbánya 3 juv. pld. (Kis Pál)
Gólyatöcs (Himantopus himantopus)
    Április 2. Kőszeg, belvízfolton 1 hím pld. (Heinz Miklós)
    Április 24. Körmend, Horvátnádalja, kiöntésen 3 pld. (Kis Pál)
    Június 1-6. Szeleste, belvízfolt 3 pld. (Kóta A.)
Gulipán (Recurvirostra avosetta)
    A Csörnöc-Herpenyő (és a Rába) magas vízállásakor Sótonynál
    április 4-én 5 pld., majd április 7-én 6 pld. tartózkodott az árvízi elöntésen (Koszorús Péter).
Aranylile (Pluvialis apricaria)
    Körmend-Halogyalján belvízzel, ill árvízzel sújtott mezőgazdasági területen
    március 20-án 100 pld., április 1-én 29 pld., április 4-én 13 pld. és
    április 7-én 19 pld. tartózkodott (Kis Pál),
    továbbá március 20-án Csákánydoroszlónál további 40 pld. átrepült (Kis Pál).
Nagy goda (Limosa limosa)
    Március 17. Sótony, legelő 2 pld. (Kóta András, Harsányi Krisztián és Illés Péter)
Kis póling (Numenius phaeopus)
    Április 4. Halogy, elöntött szántón 1 pld. (Kis Pál)
    Április 7. Körmend, Halogyalja 2 pld. (Kis Pál)
Heringsirály (Larus fuscus)
    Április 4. Szombathely, Csónakázó-tó 1 ad pld. (Kovács László)
    Július 16. Csepreg, meggyespusztai kavicsbányató 1 ad pld. (Kóta A. és tsai)
Kis sirály (Hydrocoloeus minutus)
    Október 20. Rátót, kavicsbánya 4 ad. és 2 juv. pld. (Kis Pál)
Lócsér (Hydroprogne caspia)
    Szeptember 1. Gersekarát, Sárvíz-tó 2 pld. (Kis Pál)
Fattyúszerkő (Chlidonias hybrida)
    Május 2. Kőszeg, Abért-tó 2 pld. (Kóta A.)
Fehérszárnyú szerkő (Chlidonias leucopterus)
    Május 2. Kőszeg, Abért-tó 2 ad pld. (Kóta A.)
    Május 3. Gersekarát, Sárvíz-tó 13 pld. (Kis Pál)
    Május 8. Körmend, Horvátnádalja, árvízen 5 pld. (Kis Pál)
    Május 9. Halogy, elöntött szántón 1 pld. (Kis Pál)
Uráli bagoly (Strix uralensis)
    (2012. november 22. Halogy, 1 elpusztult pld. Németh Csaba)
    Január 10. Nádasd határában a 86-os főút mellett 1 pld. (Markovits Tibor, Németh Csaba)
    Január 27. Alsószölnök, Négyeskapu 1 pld. (Jandrasits László)
Réti fülesbagoly (Asio flammeus)
    (2012. november 24. Szombathely, mezőgazd. terület 1 pld. Somogyi Csaba)
    Április 18. Nemeskocs, Marcal mente 1 pld. (Hencz Péter)
    Április 19. Rátót, mezőgazd. terület 1 pld. (Kis Pál)
Kékbegy (Luscinia svecica)
    Április 14. Celldömölk, Marcal mente 1 hím pld. (Somogyi Csaba, Ferenczi Sándor, Zsolnai Roland)
    Április 21. Celldömölk, Marcal mente 2 pld. (Somogyi Csaba, Zsolnai Roland)
Vándorfüzike (Phylloscopus inornatus)
    Október 1. Tömörd, Tömördi Madárvárta 1 gyűrűzött pld. (Varga László és többen mások)
Hajnalmadár (Tichodroma muraria)
    Október 11. Ivánc, belterület 1 pld. házfalon (Gruber Ágnes)
Zsezse (Carduelis flammea)
    (2012. november 23. Szombathely, Csónakázó-tó 1 tojó pld. Vörös Norbert)
Karmazsinpirók (Carpodacus erythrinus)
    Május 25. Kőszeg, Alsó-rét 2 pld. (Illés Péter és többen mások)
    Július 4-14. Kőszeg, Alsó-rét min. 2 pld. (Illés Péter és többen mások,
    a madarak feltehetőleg részben megegyeznek a május végén megfigyeltekkel)

Köszönöm mindenkinek, akik aktívan hozzájárultak a 2013-as összefoglaló megírásához és szóban, e-mailben, sőt néha sms-ben eljuttatták nekem az érdekes megfigyeléseiket: Fehér István, Gyurácz József, Illés Péter, Kis Pál, Koszorús Péter, Kovács László, Németh Csaba és Somogyi Csaba. Egyes megfigyelők adatai a www.birding.hu madártani honlap adatbázisából származnak, nekik is köszönettel tartozom: Bodor Ádám, Faragó Ádám, Gruber Ágnes, Habuczki Zoltán, Harsányi Krisztián, Heinz Miklós, Henz Péter, Jandrasits László, Szász Előd, Tóth László, Vörös Norbert.