Haris (Crex crex) „megmentése” a kőszegi Alsó-réten

Illés Péter
9730 Kőszeg, Károlyi M. u. 1., e-mail: illes.peter.gabor@gmail.com

P. Illés: Protection of Corn Crake in Lower meadow of Kőszeg
The author presents the protection of a Corn Crake habitat.

    A haris (Crex crex) az északi félteke egyik legsérülékenyebb madárfaja. Fokozottan védett, eszmei értéke 500.000 Ft. Jelenlétét rendszerint csak a hím jellegzetes, recsegő hangja árulja el. Jobbára éjszaka hallatja hangutánzó tudományos nevét: „crex-crex”, régen „kétkés” madárnak is hívták.   Állománya az utóbbi évtizedekben drasztikusan csökkent, elsősorban az élőhelyéül szolgáló nedves kaszálórétek fogyatkozása miatt. Költése egybeesik a rétek kaszálásával, így a talajszinten fészkelő madarat és fészekalját a gépi kaszálások rendszeresen elpusztítják. Vas megyében az Őrségben él jelentősebb állománya.
    A haris elsősorban a nedves rétek madara. Kőszeg környéke nem bővelkedik hasonló élőhelyben. A kőszegi Alsó-rét lényegében az egyedüli alkalmas élőhely a haris számára a környéken.
    Két éve lettem figyelmes arra, hogy a rétet a haris vonulásakor használja. 2011. május 18-án egy hím madár kitartóan szólt, a hanglejátszásra fel is repült a hang irányába. Júliusban már éjszaka nem mutatkozott a madár. 2012. május 10-én 3 példány szólt a réten. Júniusban és júliusban a többszöri, éjszakai keresés ellenére sem került elő. Valószínű, tovább vonultak, de az is lehetséges, hogy a rét lekaszálása közben pusztultak el. 2013. április 28-án még nem, de május 7-én már két madár szólt. Május 15-én éjjel Kőszegdoroszlótól nyugatra, a Doroszlói-patak irányából, a repceföldről is 2 harist hallottunk dr. Kóta Andrással. Szintén május 15-én egy szélcsendes éjszakán az Alsó-rétről olyan hangosan szólt a madár, hogy az Abért-tó parkolójából lehetett hallani. Június 7-én éjjel a réten kitartóan szól a madár.    Időközben megkezdődött a rét északi felének lekaszálása.

    A kőszegi Alsó-rét a Gyöngyös-patak jobb partján terül el. Az Őrségi Nemzeti Park védettségét élvezi, Natura 2000-es besorolású terület. A kőszegi Tangazdaság Alapítvány a 72 ha-os rétet kaszálóként hasznosítja. A rét középső részén égerliget erdő terül el, aminek keleti és északi felét magassásos, a délit terjeszkedő nádas szegélyez. Az első kaszálás általában júniusban kezdődik el, kedvező időjárás esetén második, „sarjúkaszálást” is ad. Június 9-én Harsányi Krisztiánnal és dr. Németh Csabával, az Őrségi Nemzeti Park osztályvezetőjével kijelöltük karókkal azt a kb. 1,5 ha-os területet, ahol a hím madár rendszeresen mutatkozott. Schultz Ferenccel, a Tangazdaság vezetőjével megbeszéltük, hogy ennek kaszálása csak augusztus 15. után történjen meg. Június 19-én reggel a „helyén” szól a madár. Július 4-én reggel a lekaszálatlan részen a hanglejátszást követően egyből, távolról felrepülve közeledik a hím. Többször öt-tíz métert is repülve „kereste a betolakodót”. Július közepéig tudtam hang alapján nyomon követni a madarat, néha még nap közben is megszólalt. Július végétől már nem találtam a madarat.
    Azt, hogy a hímnek volt-e párja, ill. nevelt-e fészekaljat, sajnos nem sikerült megállapítani, de egy madár –a kaszálás elhalasztása miatt– mindenképpen megmenekült a pusztulástól. A lekaszálatlan területen egy réti tücsökmadár (Locustella naevia) pár is fészkelt, valamint nádi sármányoknak (Emberiza schoeniclus), fürjnek (Coturnix coturnix), tövisszúró gébicseknek (Lanius collurio), tengelic (Carduelis carduelis) csapatoknak jelentett még a rét táplálkozó helyet.


Haris (Crex crex)