A Kőszegi-hegység kis légykapó (Ficedula parva) állománya
2013-ban

Németh Csaba
Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság, 9941 Őriszentpéter Siska szer 26/a,
e-mail:kislegykapo@gmail.com

Cs. Németh: New Data on Population of the Red-breasted Flycatcher in the Kőszeg Mountains
In 2013 a survey was made in the mountain region of Kőszeg to show the situation of the Red-breasted Flycatcher population. Eight singing male were recorded.

    A kis légykapó (Ficedula parva) hazánk ritka énekesmadara. Élőhelyét nálunk a hűvös, hegyvidéki patakvölgyek képezik, ahol elsősorban középkorú vagy idős bükkösökben, kisebb részt elegyes lomberdőkben fészkel. Aktuális hazai állománynagyságáról rejtett életmódja miatt keveset tudunk, ugyanakkor jelenlét- hiány típusú vizsgálatok a Kárpát-medence belsejében élő populáció utóbbi években bekövetkezetett drasztikus csökkenéséről tanúskodnak. A hazai állomány védelmi helyzetének javítása érdekében a kis légykapó természetvédelmi státusa 2012-ben védettről fokozottan védettre változott. A fokozottan védett élőlények állományviszonyainak nyomon követése a természetvédelmi kezelés egyik kiemelt feladata, így az 1996-ban elkezdett kis légykapó felmérést 2013-ban is elvégeztem.
    A vizsgálat módszere megegyezett a korábbi évekével: az előző felmérések alapján ismerté vált fészkelőhelyeket kerestem fel, illetve a korábbi felmérések során végigjárt útvonalak mentén végeztem észleléseket és az éneklő hímek száma alapján becsültem az állománynagyságot. A felmérés így sem fedte le a Kőszegi-hegység potenciális kis légykapó élőhelyeit, mivel a vizsgálatok kezdete óta eltelt 13 év során a potenciális élőhelyek köre is változott (erdők korosbodása és kitermelése). A felmérést 2013 júniusának első felében végeztem. A felmérés során 8 helyen észleltem éneklő hím jelenlétét, ami az elmúlt 13 év során tapasztaltak alapján az átlagosnál 20%-kal kevesebbnek mondható a terület vonatkozásában. A revírek közül egy olyat fedeztem fel, amely a korábbi években nem szolgált a madár fészkelőhelyéül. További - sajnos negatív - tapasztalat, hogy a Hármas-patak völgyének régóta ismert revírjeiben 2013-ban egy pár sem költött. Itt az elmúlt évek fakitermeléseit megelőzően háborítatlanul hagyott élőhelyfoltokat biztosítottunk a madarak számára, de ennek ellenére úgy tűnik, nem sikerült megőrizni a fészkelő párokat.     Bozsok és Velem községek fokozottan védett völgyeinek kis légykapó állománya pillanatnyilag stabil.