A harkályfélék (Picidae) tér- és időbeli előfordulásának jellemzése a Tömördi Madárvárta adatai alapján

Pál Panna – Gyurácz József

Nyugat-magyarországi Egyetem, Biológia Intézet, Állattani Intézeti Tanszék
9700 Szombathely, Károlyi G. tér 4., e-mail: gyjozsi@ttk.nyme.hu

P. Panna, J. Gyurácz: Spatial distribution and movement dynamics of the woodpeker species in Tömörd
In total, 505 specimens of 8 species of Picidae family were ringed between 2001 and 2012. The first table shows the species and numbers of ringed birds.  The peak migration periods of Eurasian Wryneck was in the first half of August. The dispergation index of captures revealed clumped distribution both in diurnal capture and spatial distribution of birds. The habitat preference of the three most abundant species was different.

    A Tömördi Madárvártán a nyár végi, őszi madárgyűrűzés során 8 harkályfaj 505 példányát gyűrűztük 2000 és 2012 között. Közölük legnagyobb számban a nyaktekercset (Jynx torquilla) (N=202) és nagy fakopáncsot (Dendrocopos major) (N=160). A harmadik leggyakoribb faj a kis fakopáncs (D. minor) (N=72) volt, ezt követte a zöld küllő (Picus viridis) (N=36) és a közép fakopáncs (D. medius) (N=22). A három legritkább faj a fekete harkály (Dryocopus martius) (N=8), a hamvas küllő (P. canus) (N=3) és a balkáni fakopáncs (D. syriacus) (N=2) volt (1. táblázat).
    A fogások számának évenkénti eloszlását az 1. táblázat tartalmazza. A három leggyakoribb fajnál az egyes évekre kiszámolt átlagos napi fogások közül csak a nagy fakopáncs 2009. évi átlaga volt szignifikánsan nagyobb az évek többségére jellemző átlagnál (ANOVA: F=2,43, df=11/1103; p<0,05). A másik két faj napi fogás átlagai lényegesen nem különböztek egymástól (p>0,05). Egyik faj esetében sem tapasztaltunk sem szabályos növekedést, sem csökkenést (trendet) a vizsgált időszakban.  Ezek alapján megállapíthatjuk, hogy a három leggyakoribb faj állománya stabil volt 2000 és 2012 között a vizsgált területen.
    A három legyakoribb faj esetében a 13 év napi fogásait átlagoltuk és a napi fogás átlagokból szerkeszettük meg a fogási diagramokat a fajok nyár végi, őszi mozgalmának jellemzésére (1., 2., és 3. ábra). A nyaktekercs vonuló faj, vonulása már augusztus első felében megkezdődik és szeptember végére be is fejeződik. Az utolsó fogás szeptember 23-án volt (2006). A nagy fakopáncs és kis fakopáncs egész évben jelen van a területen, mindkét fajra jellemző a territórialitás és a területhűség költési időszakon kívül is. A napi fogások nagyobb hányada a költés utáni, augusztus eleji diszperziós időszakra esett mindkét fajnál, amikor a fiatal madarak elhagyták születési helyüket.
    Az óránkénti fogásokkal a három leggyakoribb faj napi aktivitását jellemeztük. Reggel 6 és 9 óra között (7, 8 és 9 órás hállóellenőrzések) a befogott nyaktekercsek 44%-át, a nagy fakopáncsok 27%-át, a kis fakopáncsok 28%-át fogtuk be. A nyaktekerecsek lényegesen aktívabbak voltak, többet táplálkoztak a reggeli órákban, mint a másik két faj egyedei. A nagy és kis fakopáncs napi tevékenysége lényegesen kigyenlítettebb volt, a délutáni órákban is sokat mozogtak.
    A három leggyakorbb harkákyfaj négy különböző élőhely-típusban (erdő, töviskés, cserjés-gyep, mocsár) álló függönyhálóval befogott példányainak élőhely szerinti eloszlása alapján a harkályfajok élőhely-preferenciája különbözött. A nyaktekercsek 90%-át a cserjés-gyepben (3, 3a, 3b, 4, 4a jelzésű hálók) fogtuk be, míg a nagy fakopáncsok 45%-át az erdőben, erdőszegélyben (16, 14, 13, 11 jelzésű hálók), 32%-át a töviskésben fogtuk be. A kis fakopáncs fogásai az erdő (22%), a töviskés (37%) és a cserjés-gyep (36%) között viszonylag egyenletesen oszlott meg. A mocsárban mindhárom faj csak 3-5%-os arányban fordult elő. A főkomponens-analízis (PCA) eredményei alapján (4. ábra) a nyaktekercs egyértelműen a hangyákban (Formicidae) gazdag bokrokkal tagolt, nyíltabb füves élőhelyet, míg a nagy fakopáncs a nagy és öreg fákban gazdag zárt erdőt részesítette előnybe. A kis fakopáncs részére a mocsáron kívül bármelyik élőhely megfelelt.
    A madárvártához közeli településeken gyakori fészkelő balkáni fakopáncs mindössze két alkalommal fordult elő a vizsgálati területen. A hamvas küllő rendszeres, de nagyon ritka fészeklő a madrávárta környéki erdőkben.

1. táblázat. A harkályfajok éves fogásai


 
 


1. ábra. Nyaktekercs (Jynx torquilla) átlagos napi fogásai
 


2. Nagy fakopáncs (Dendrocopos major) átlagos napi fogásai
 


3. Kis fakopáncs (Dendrocopos minor) átlagos napi fogásai


4. ábra. A három leggyakoribb harkályfaj befogott egyedeinek élőhely szerinti eloszlása (PCA)