Madártani eredmények a Marcal-medencéből

Aczél Gergely
9532 Külsővat, Raffel M. u.1., e-mail: gergely.aczel@gmail.com

G. Aczél: Ornithological results in the valley of Marcal
The author presents the results of three bird monitoring projects organized in the valley of Marcal: monitoring of Montagu’s Harrier and White Stork breeding population and the bird ringing camp in Külsővat-Bánhalmapuszta. The first table shows the species and numbers of ringed birds.

    Mint minden évben úgy 2013-ban is igyekeztünk a szokásos felméréseinket elvégezni a Marcal-medencében, hogy nyomon követhessünk két faj pontos állományalakulását, valamint idén is megtartottuk a késő nyári gyűrűzőtáborunkat Külsővat-Bánhalmapuszta határában. Cikkemben ezeknek a munkáknak az eredményeit igyekekeztem röviden összegyűjteni. Az itt publikált eredmények eléréséért köszönet illeti meg a Pápa és Környéke Természetvédelmi Egyesület aktív tagjait és mindenki mást, akik munkáinkban szerepet vállaltak!
Hamvas rétihéja (Circus pygargus) felmérés
    A május 30-tól június 2-ig tartó felmérés alatt bejártuk a Marcal-medence Kamondtól Mihályházáig fekvő területeit. A munkánk során egyedül egy északabbi lápréten volt sikeres a keresésünk, ahol végül rábukkantunk a kolóniában fészkelő öt hamvas rétihéja párra. Ez a második év, hogy a hamvas rétihéják szinte teljesen eltűntek a medencéből, míg korábban a vizsgált szakaszon szétszórva több fészkelő párt is lehetett találni. Hogy ez miért alakult így, annak okait sajnos nem tudjuk biztosan, de a földalapú támogatások rendszeréből adódó erőltetett kaszálások és a tavaszi égetések minden bizonnyal szerepet játszanak.
    A hamvas rétihéja kolóniát továbbra is megfigyelés alatt tartotta Hencz Péter barátom, aminek köszönhetően tudjuk, hogy az öt fészkelésből végül csak három volt sikeres. A kirepült fiókák pontos számáról nem tudunk biztosat, kivéve a legkorábban szárnyra kelt fészekaljnál, ahol három fiatalt sikerült megfigyelnünk. A meghiúsult két fészkelésnek nem ismerjük az okait, de a területen nagy vadmozgás volt tapasztalható. Munkánk eredménye közé sorolható, hogy az általunk szolgáltatott adatok hozzájárultak egy bányászati kérelem egy évre való felfüggesztéséhez, így a hamvas rétihéják egyetlen fészkelésre használt láprétjét ideiglenesen sikerült megvédeni.

Fehér gólya (Ciconia ciconia) felmérés
    Az 1999-óta tartó felmérések alatt idén fordult elő először, hogy négy éven keresztül folyamatosan növekvő tendenciát mértünk a Marcal-medence fehér gólya populációjában. Igaz a növekedés nem számottevő, de mégis kis bizakodásra adhat okot, hogy talán megáll majd az összességében tapasztalt folyamatos csökkenés. Az adatokból az is kiolvasható, hogy a fészkenkénti magas fiókaszámnak köszönhetően az elmúlt 12 év legmagasabb sikeresen kirepült fiókaszámát regisztrálhattuk.

Madárgyűrűző tábor
    Idén augusztusban megtartottuk a szokásos gyűrűzőtáborunkat Külsővat-Bánhalmapuszta határában, a Marcal egykori árterületén. A közel tíz napig tartó gyűrűzés rekordmennyiségű madarat hozott. Már az első nap annyi madár akadt a hálóba, amennyit a korábbi években egy egész tábor alatt sikerült csak fognunk. A tábort végül 710 megfogott madárral és 40 fajjal zártuk a gyűrűzéssel töltött nyolc nap alatt. A tömördi gyűrűzőtábor tapasztalataihoz hasonlóan mi is nagyon sok citromsármányt fogtunk, - számszerűen pont annyit, mint az elmúlt években összesen - miközben egyetlenegy vörösbegyet sem. Ezek valószínűleg az adott fajok idei fészkelési sikerességét, ill. sikertelenségét tükrözik.
A 2013-ban gyűrűzött fajok napi fogás értékeit az 1. táblázat tartalmazza.

1. táblázat. A gyűrűzött madárfajok napi fogásai

 
Faj/Hó, nap 08.12 8.13 08.14 08.15 08.16 08.17 08.18 08.19 Össz.
Barátcinege
P. palustris
0 0 0 2 0 2 1 0 5
Barátposzáta
S. atricapilla
27 22 16 25 18 10 32 45 195
Berki tücsökmadár
L. fluviatilis
1 0 0 0 1 1 0 0 3
Citromsármány
E. citrinella
7 3 1 2 2 1 1 7 24
Cserregő nádiposzáta
scirpaceus
5 6 3 4 3 4 5 4 34
Csilpcsalpfüzike
Ph. collybita
4 1 0 0 2 4 0 1 12
Énekes nádiposzáta
palustris
0 0 1 1 1 0 1 0 4
Énekes rigó
T. philomelos
4 0 0 0 0 0 0 0 4
Erdei pinty
F. coelebs
0 0 0 0 1 0 1 0 2
Erdei pityer
A. trivialis
0 0 0 1 0 0 0 0 1
Fekete rigó
T. merula
5 3 1 0 0 0 0 2 11
Fitiszfüzike
Ph. trochilus
1 0 0 1 1 1 0 1 5
Foltos nádiposzáta
schoenobaenus
3 3 1 3 0 1 1 3 15
Fülemüle
L. megarhynchos
2 0 0 0 0 0 0 0 2
Házi rozsdafarkú
Ph. ochrorus
0 0 0 0 0 1 0 0 1
Karvalyposzáta
S. nisoria
1 0 1 0 0 1 0 0 3
Kék cinege
P. caeruleus
11 1 3 0 1 1 0 0 17
Kenderike
C. cannabina
1 0 0 0 0 0 0 0 1
Kerti geze
H. icterina
7 4 1 4 3 2 4 5 30
Kerti poszáta
S. borin 
12 9 6 6 6 3 7 12 61
Kis fakopáncs
D. minor
1 1 0 0 2 0 1 0 5
Kis poszáta
S. currucca
0 1 2 1 3 1 3 1 12
Kormos légykapó
F. hypoleuca
5 2 3 1 2 1 0 1 15
Meggyvágó
C. coccothraustes
1 1 0 0 0 0 0 0 2
Mezei poszáta
S. communis
18 4 6 8 13 1 10 10 70
Mezei veréb
Pas. montanus
0 0 0 0 0 2 1 0 3
Nádirigó
arundinaceus
1 1 0 0 1 0 0 0 3
Nagy fakopáncs
D. major
2 0 0 0 0 0 0 0 2
Nyaktekercs
J. torquilla
1 0 1 2 0 0 0 1 5
Örvös légykapó
F. albicollis
0 1 0 0 0 0 0 1 2
Őszapó
Ae. caudatus
9 6 0 0 0 0 0 1 16
Réti tücsökmadár
L. naevia
1 0 0 0 0 0 0 0 1
Sárgarigó
O. oriolus
6 1 0 1 0 0 0 0 8
Sisegő füzike
Ph. sibilatrix
1 1 2 5 4 4 1 2 20
Szajkó
G. glandarius
0 1 0 0 1 0 0 0 2
Széncinege
P. major
12 2 3 3 2 0 5 2 29
Szürke légykapó
M. striata
0 0 0 1 0 0 0 0 1
Tengelic
C. carduelis
1 1 0 0 4 0 0 1 7
Tövisszúró gébics
L. collurio
3 0 4 0 0 0 0 0 7
Zöldike
C. chloris
38 6 10 3 5 2 1 5 70
Összesen 191 81 65 74 76 43 75 105 710