Érdekes megfigyelések Vas megyében 2014-ben
 
Kóta András
9700 Szombathely, 11-es Huszár út 126., e-mail: vasimadarasz@gmail.com
 
A. Kóta:Avifaunistical data in County Vas, 2014
The report presents the most interesting data from the season 25 October 2013 and 15 November 2014.
 
    A megyében ritkán előforduló madárfajok megfigyelési adatainak rendszerezett gyűjtését 2014-ben is folytattam. Az elmúlt években kialakított rendszerben egyre több aktív madarász juttatja el nekem a szórványos, vagy ritka madarak megfigyelési adatait, vagy tölti fel a www.birding.hu madártani honlap adatbázisába. Alábbi dolgozatomban ismertetem 2013. október 25. és 2014. november 15. között az aktív vasi madarászok (elsősorban Fehér István, Faragó Ádám, Gyurácz József, Harsányi Krisztián, Illés Péter, Kis Pál, Kóta András, Koszorús Péter, Kovács László, Kutschi Péter, Németh Csaba és Somogyi Csaba) által látottakat. Az adatokat kiegészítettem a tömördi gyűrűzőtábor adataival és egyéb szóbeli közlések nyomán megszerzett információkkal.
    A legritkább madárfajok esetében a Cinege 15. számában megjelent „VAS MEGYE MADARAINAK NÉVJEGYZÉKE” által megadott adatok alapján adtam meg a megfigyelések számát, figyelembe véve a Névjegyzék lezárása után a megyében előkerült, számomra ismertté vált adatokat is.
    2014-ben két leírandó madárfaj került elő a megyében: a karmazsinpirók (Carpodacus erythrynus) és a berki nádiposzáta (Acrocephalus dumentorum). A karmazsinpirókból a fészkelési időszakban folyamatosan több példány is jelen volt, madarászok az egész országból fotózták és megfigyelték őket. A berki nádiposzáta a Tömördi Madárvártán került hálóba. Amennyiben a Nomenclator Bizottság is hitelesíti ezt az adatot, ez lehet a faj első magyarországi hiteles előfordulása. A 2014-es év érdekességei között kell megemlíteni a vörös kánya (Milvus milvus) egyre szaporodó megfigyeléseinek számát, az évben 5 alkalommal fordult elő. A nagy mennyiségű csapadék miatt kialakult ár- és belvizek kedveztek a vízimadaraknak, a ritkaságok között idén a vízhez kötődő fajok tavalyinál is nagyobb számban vannak jelen. A részletes listából ki is kellett hagyni a korábbi években amúgy ritkának számító kanalasgémet (Platalea leucorodia), mert összesen 7 alkalommal került a távcsövek elé!

További érdekességek a vizsgált időszakból:
az ezüstlile (Pluvialis squatarola) 2.;
a hegyi réce (Aythya marila) 3.;
a havasi szürkebegy (Prunella collaris) 3.;
az örvös rigó (Turdus torquatus) 3.;
a szerecsensirály (Larus melanocephalus) 3.-4.;
a karmazsinpirók (Carpodacus erythrinus) 4.;
az apró partfutó (Calidris minuta) 5.;
a rozsdástorkú pityer (Anthus cervinus ) 5.-7.;
a nagy sárszalonka (Gallinago media) 5.-6.;
a fattyúszerkő (Chlidonias hybrida) 6.-8.;
a parlagi pityer (Anthus campestris) 7.;
a réti fülesbagoly (Asio flammeus) 8.
a gulipán (Recurvirostra avosetta) 8.;
a gólyatöcs (Himantopus himantopus) 8.-9.;
a Temminck-partfutó (Calidris temminckii) 9.;
a bütykös ásólúd (Tadorna tadorna) 9.-10.
a kis bukó (Mergus albellus) 10. megfigyelési adata.
 
Részletes lista azokról a madárfajokról, amelyekről legfeljebb 3 megfigyelés gyűlt össze 2013. október 25. és 2014. november 15. között:

Bütykös ásólúd (Tadorna tadorna)
Május 26. Tompaládony, belvíz 7 pld. (Kóta A.)
Augusztus 31. Kőszeg, Abért-tó 1 pld. (Illés P.)
Hegyi réce (Aythya marila)
(2013. december 16.-28. Szombathely, gyöngyöshermáni kavicsbányatavak 1 hím pld. (Kóta A. és többen mások))
Kis bukó (Mergus albellus)
Január 25-február 5. Kőszeg, Abért-tó 1 tojó pld. (Kovács L. és sokan mások)
Fogoly (Perdix perdix)
Október 28. Pinkamindszent, güssingi országút mellett 9 pld. (Kis P.)
Sarki búvár (Gavia arctica)
(2013. október 14-december 25. Gersekarát, Sárvíz-tó max. 2 pld. (Kis P.))
(2013. október 17-31. Rátót, kavicsbánya 1 pld. (Kis P.))
(2013. november 3. Szombathely, gyöngyöshermáni kavicsbányató 1 pld. (Harsányi K., Illés P. és Kóta A.))
Május 12. Gersekarát, Sárvíz-tó 1 nászruhás pld. (Kis P.)
Vörösnyakú vöcsök (Podiceps grisegena)
Január 13. Szombathely, gyöngyöshermáni kavicsbányatavak 1 téli ruhás pld. (Kóta A.)
Szeptember 9.-én a rátóti kavicsbányatavakon 2 pld. (Faragó Á., Szentirmai I., Zalai B.) illetve szeptember 19-22. között 1 ad. pld. (Kis P.) került elő
Feketenyakú vöcsök (Podiceps nigricollis)
Május 30. Kőszeg, Abért-tó, 3 ad. pld. (Kovács L.)
Kis kárókatona (Phalacrocorax pygmeus)
(2013. július 21. Rátót, kavicsbányatavak 1 pld. (Faragó Á.))
Úgy tűnik, hogy az elmúlt években egyre növekszik a megfigyelések száma, a vizsgált időszakban november 3. és január 13. között jelen volt folyamatosan a gyöngyöshermáni kavicsbányatavakon 1-8 pld. (5 megfigyelés). Ezen kívül összesen 3 helyen került elő a faj.
április 21. Tompaládony, bányató 1 pld. (Fehér I.)
Bölömbika (Botaurus stellaris)
Január 6. Szombathely, gyöngyöshermáni kavicsbányatavak 1 pld. a nádasból szállt fel (Kóta A.)
Május 30.- június 2. Kemenesmagasi, Marcal mente 1-1 pld. szólt (Harsányi K., Kutschi P., ill. Somogyi Cs., Ferenczi S., Zsolnai R.)
Bakcsó (Nycticorax nycticorax)
Április 22. Tompaládony, bányató, 1 ad. pld. (Fehér I.)
Április 26. Csákánydoroszló, belterület felett 1 pld. átrepült (Kis P.)
Kanalasgém (Platalea leucorodia)
6 adat
Vörös kánya (Milvus milvus)
5 adat!
Gatyás ölyv (Buteo lagopus)
Október 30. Tömörd, Nagy-tó környéke 1 imm. pld. (Győrig E., Koszorús G., és Vörös N.)
Kék vércse (Falco vespertinus)
Szeptember 14. Csénye, mezőgazdasági terület, 1 ad. hím és 1 juv. pld. (Tóth K.)
Kerecsensólyom (Falco cherrug)
Április 14. Tompaládony, belterület felett galambokra vadászott 1 pld. (Fehér I.)
Pettyes vízicsibe (Porzana porzana)
Május 27. Boba, Marcal mente, 1 hím pld. (Madarász E.,Vasuta G.)
Gólyatöcs (Himantopus himantopus)
Május 7. Kőszeg, Abért-tó, 3 pld. (Illés P., Kóta A.)
Május 24. Tompaládony, belvíz 2 pld. (1 pár) (Fehér I.)
Gulipán (Recurvirostra avosetta)
Május 26. Tompaládony, belvíz 1 pld. (Kóta A.)
Parti lile (Charadrius hiaticula)
Szeptember 8. – október 7. Körmend, Halogyalja 1-5 pld. (Kis P.)
Ezüstlile (Pluvialis squatarola)
Május 18. Sótony, árvízzel elöntött mezőgazdasági terület, 2 ad. pld. (Tóth K.)
Aranylile (Pluvialis apricaria)
(2013. november 3. Szombathely, gyöngyöshermáni kavicsbányatavak 67 pld. (Harsányi K., Illés P., Kóta A.))
Február 23. Körmend, Halogyalja, 20 pld. (Kis P.)
Március 14. Celldömölk, belvízen bíbicekkel 8 pld. (Somogyi Cs., Zsolnai R.)
Apró partfutó (Calidris minuta)
Szeptember 6.-29. Körmend, Halogyalja 1 pld. (Kis P.)
Temminck-partfutó (Calidris temminckii)
Április 28. Csepreg, meggyespusztai kavicsbányató 1 ad. pld. (Kóta A.)
Nagy sárszalonka (Gallinago media)
(2013. április 21. Rátót, vizenyős parlag 1 pld. (Kis P.))
Március 28.-án és április 8.-án Halogynál, mocsaras területen volt 1-1 pld. (Kis P.)
Kis póling (Numenius phaeopus)
Április 11. Csepreg, meggyespusztai kavicsbánya 1 pld. (Harsányi K.)
Füstös cankó (Tringa erythropus)
Július 28.- augusztus 23. Körmend, Halogyalja Rába-kiöntésen 1-8 pld. (Kis P.)
Heringsirály világoshátú alfaja (Larus fuscus graellsii/intermedius)
Október 30. Sárvár, szántó 1pld. (Harsányi K., Illés P., Kutschi P.)
Szerecsensirály (Larus melanocephalus)
Május 26. Tompaládony, belvíz 1 subad. (3. éves) pld. (Kóta A.)
Július 17. Rátót, kavicsbánya 1 juv. pld. (Faragó Á., Zalai B.)
Fattyúszerkő (Chlidonias hybrida)
Május 24.-26. Tompaládony, belvíz 5-10, ill 7 pld. (Fehér I., ill. Kóta A.)
Június 4. Kőszeg, Abért-tó 2 ad. pld. (Kóta A. és többen mások)
Június 19-20. Kőszeg, Abért-tó 5 pld. (Illés P., Vörös N.)
Fehérszárnyú szerkő (Chlidonias leucopterus)
Május 18. Sótony, árvizes területen 2 ad. pld. (Tóth K.)
Szeptember 17.-19. Körmend, Halogyalja 1 juv. pld. (Kis P.)
Réti fülesbagoly (Asio flammeus)
Október 5. Vasasszonyfa, mezőgazdasági terület 1 sérült pld. (súlyos szárnysérüléssel került be a kőszegi Chernel-kertbe és röviddel azután sajnos elpusztult, Horváth I.)
Fehérhátú fakopáncs (Dendrocopos leucotos)
Október 14. Kőszeg, Sáros-forrás 1 tojó pld. (Kutschi P., Németh S.)
Erdei pacsirta (Lullula arborea)
Február 28. Vönöck, 1 éneklő hím pld. (Madarász E., Vasuta G.)
Parlagi pityer (Anthus campestris)
(2013. szeptember 5. Őriszentpéter, ŐNPI állattartó telep 2 pld. (Faragó Á.))
Rozsdástorkú pityer (Anthus cervinus)
(2013. október 3. Rátót, kavicsbánya 1 pld. (Faragó Á.))
(2013. október 5. Őriszentpéter, ŐNPI állattartó telepe 1 pld. (Faragó Á.))
Október 4. Kőszeg, Abért-tó 1 pld. (Németh Cs.)
Havasi szürkebegy (Prunella collaris)
Október 27. Celldömölk, Sághegy 1 pld. (Kóta A., Vasuta G., ill Somogyi Cs.)
Kékbegy (Luscinia svecica)
Bobánál, egy Marcal-menti nádasban többször megfigyeltek egy revírt tartó hím példányt április 25. és június 19. között (Somogyi Cs., Hencz P. és mások, ill Fehér I.), továbbá ugyanott egy tojó is előkerült május 1-én (Fehér I.).
Örvös rigó (Turdus torquatus)
Október 25-27. Celldömölk, Sághegy 1 pld. (Somogyi Cs., Hencz P. és többen mások)
Karmazsinpirók (Carpodacus erythrinus)
június 8- aug. eleje. Kőszeg, Abért-tó min. 2 pár (Heincz M. és sokan mások)
 
Köszönöm mindenkinek, aki aktívan hozzájárult a 2014-es összefoglaló megírásához és szóban, e-mailben, sms-ben eljuttatta nekem érdekes megfigyelését (elsősorban: Fehér István, Faragó Ádám, Gyurácz József, Harsányi Krisztián, Illés Péter, Kis Pál, Koszorús Péter, Kovács László, Kutschi Péter, Németh Csaba és Somogyi Csaba). Egyes megfigyelők adatai a www.birding.hu madártani honlap adatbázisából származnak, nekik is köszönettel tartozom (Győrig Előd, Tóth Kornél, Heincz Miklós, Hencz Péter, Vasuta Gábor). Köszönöm Horváth Ildikónak az információkat a kőszegi Chernel-kertbe került ritkaságokról.

Irodalom
Gyurácz J., Lukács Z., Vörös N. 2010. VAS MEGYE MADARAINAK NÉVJEGYZÉKE; NOMENCLATOR AVIUM COMITATUS CASTRIFERREI IN HUNGARIA; AN ANNOTATED LIST OF THE BIRDS OF VAS COUNTY IN HUNGARY. Cinege 15: 43-102.
Kóta A. 2012. Érdekes megfigyelések Vas megyéből 2012-ben. Cinege 17: 10-13.
Kóta A. 2013. Érdekes madárfaunisztikai megfigyelések Vas megyéből 2013-ban. Cinege 18: 36-40.