MONITORING, FAUNISZTIKA, FLORISZTIKA
 
A fehér gólya (Ciconia ciconia) helyzete Vas megyében 2014-ben
 
Kóta András
9700 Szombathely, 11-es Huszár út 126., e-mail: vasimadarasz@gmail.com
 
A. Kóta: Results of White Stork (Ciconia ciconia) monitoring project of County Vas in 2014
In 2014 altogether 234 nests of White Stork were recorded. 185 nests among these were inhabited but only 128 pairs of these have brooded. In total, 279 offsprings left their nests successfully. The average number of nestling taken care of were 2.18 of the successful parents.
 
    Az MME anyagi támogatásával, együttműködve az Őrségi Nemzeti Parkkal, 2014-ben sikerült a teljes megyében (217 településen) összeírni a fehér gólya (Ciconia ciconia) költési adatait. A felmérés zömét 6 személy végezte el: Gyurácz József (6 település), Harsányi Krisztián (19 település), Koszorús Péter (22 település), Kóta András (61 település), Somogyi Csaba (18 település) és Soós Krisztián (kb. 50 település). A körmendi és a szentgotthárdi járásban szükség volt a fészekadatok többszöri ellenőrzésére, a Nemzeti Park által végzett felmérés pontosítására, amit Soós Krisztián és Kóta András végeztek el. Így sikerült 2014-re egy teljes, egységes képet kapni Vas megye teljes területéről. A felmérés során kiemelten figyeltünk a gólyafészkek közelében lévő veszélyes oszlopokra, vezetékekre, illetve a megdőlt fészkekre és jelentettük ezeket az illetékeseknek.
    A nemzetközi gólyacenzus éve, 2014, sajnos sikertelen év volt a vasi gólyák szaporulata szempontjából. A párok közel harmada nem tudott fiókát repíteni és a sikeres párok fiókaátlaga is elmaradt az előző évitől, így a tavalyinál csaknem 200 fiókával kevesebb indulhatott útnak Afrikába. Ennek ellenére bizakodásra ad okot, hogy a tavalyinál több pár kezdett költésbe és több helyen új fészkek épültek. Szelestén egy korábban nem használt villanyoszlopra épült egy fészek, amiben sikeres volt a költés. Csupán néhány ágat tartalmazó tartóra raktak új fészket Gyanógeregyén és Jákon. Sorkifalud-Szentlénárton télen eltávolított az áramszolgáltató egy fészket és a mellette kihelyezett üres tartóra nem költözött vissza a gólya, így ezzel egy fontos fészkelőhelyen csökkent a gólyapárok száma. Májusban egy nagy vihar során törött le Püspökmolnáriban egy fészek alatt a tartó és borult le a fészek. Törlésre került a fészkek listájáról több régóta lakatlan fészekmaradvány (pl. Vasszentmihály, Alsószölnök). Összességében a megsemmisült, vagy tönkrement fészkek száma idén több volt, mint az újonnan épülteké, ezért 237-ről 234-re csökkent Vas megyében a fészkek száma.
    A vasi fészkek aljzatuk szerinti besorolása a 3. sz. táblázatban szerepel. Tavaly még ilyen pontos információk nem voltak a körmendi és a szentgotthárdi járásokból, ezért a tavalyi adatokat csak részben lehet összehasonlítani az ideiekkel. Biztosnak vehető azonban, hogy a kéményre épült fészkek aránya fokozatosan csökken a többihez képest. A tavalyi költési szezonhoz képest legalább 4 helyen tűnt el kéményről fészek. Szentgotthárdon a Kossuth utcai óvoda kazánkéményét bontották le, a közelben kihelyezett oszlopot szerencsére elfoglalták idén a gólyák. Kondorfán is leszerelték a kéményről a fészket, a gólyák egy közeli villanyoszlopon költöttek, továbbá véglegesen megsemmisült Nemesbődön és Kemenespálfán egy régi kéményen lévő fészek. A 2014-ben épült új fészkek is mind villanyoszlopra vagy önálló oszlopra épültek.
    A felmérést az MME tagjai, önkéntesek és az Őrségi Nemzeti Park munkatársai végezték, a koordinálás, az adatok összesítése és online bevitele (2013-hoz hasonlóan) Kóta András munkája volt. A Nemzeti Parktól 39 gólyás település adatait kaptuk meg. A költési adatokat rövid időn belül (a megye teljes területéről) feltöltöttük az MME gólyás adatbázisába, a www.golya.mme.hu oldalra. Ennek az online adatbázisnak a vasi vonatkozású részeit 2012 óta egyeztetjük a valóságban is meglévő fészkekkel és fészekadatokkal, mára lett közel teljesen pontos. A fészekadatokat továbbra is, a korábbi szokásnak megfelelően egységes módszer szerint kezeltük, 2014-ben is 5 féle besorolást használtunk:
·        „üres fészektartó“ -nak soroltuk be azokat a fészektartókat is, amelyek ugyan nem teljesen üresek, de csak néhány gallyat, illetve egyértelműen nem gólya, hanem ember által (dróttal, madzaggal, stb.) felrögzített ágakat, műfészket tartalmaznak;
·        „lakatlan fészek“ ami egyértelműen (vagy minden valószínűség szerint) gólyák által odahordott anyagból készült építmény, amelyen gólya, vagy gólyapár adott évben nem, vagy csak 4 hétnél rövidebb ideig, átmenetileg tartózkodott;
·        „magányos gólya“ olyan fészeknél került beírásra, ahol egy pár nélküli madár minimum 4 héten át foglalta a fészket
·        „költőpár kirepülő fiókák nélkül“ a kategória, ha a gólyapár minimum 4 héten át foglalta a fészket, de nem volt tojásrakás vagy nem kelt ki egy fióka sem vagy a kikelt fiókák a kirepülés előtt mind elpusztultak,
·        „sikeres költőpár“ esetén minimum 1 fióka elhagyta saját akaratából a fészket, függetlenül későbbi sorsától (pl. közvetlen kirepülés után áramütés érte).
Nehéz bizonyos esetekben a határt meghúzni a lakatlan fészek, az üres fészektartó, és a megsemmisült fészek között.

1.     táblázat. Fehér gólya (Ciconia ciconia) fészekadatok Vas megyében 2014-ben
Járás Fészek-adatok Üres fészektartó Lakatlan fészek Lakott fészek Magányos gólya (HE) Költőpár kirepülő fiatalok nélkül (HPo) Sikeres költőpár (HPm)
Celldömölki 37 15 7 15 1 3 11
Körmendi 79 13 16 50 0 17 33
Kőszegi 28 12 3 13 0 5 8
Sárvári 71 30 5 36 0 5 31
Szentgotthárdi 29 13 4 12 0 7 5
Szombathelyi 81 28 9 44 0 15 29
Vasvári 37 17 5 15 1 3 11
Összes: 362 128 49 185 2 55 128
 

2.     táblázat. Gólyasűrűség és fiókasűrűség Vas megyében 2014-ben
Járások (terület) Települések száma Kirepült fiókák száma JZG Gólyasűrűség StD (gólyapár / 100 km2) Fiókasűrűség (kirepült fióka / 100 km2)
Celldömölki (474,13 km2) 28 28 2,7 5,9
Körmendi (614,53km2) 47 76 8,14 12,37
Kőszegi      (286,45 km2) 21 18 4,54 6,28
Sárvári       (685,46 km2) 42 73 5,25 10,65
Szentgotthárdi (255,04 km2) 16 9 4,71 3,53
Szombathelyi (646,36 km2) 40 53 6,8 8,2
Vasvári       (374,14 km2) 23 22 3,7 5,88
Össz. v. átlag: (3336,1 km2) 217 279 5,49 8,36
 

3.      táblázat. A Vas megyei gólyafészkek (n = 234) eloszlása az aljzatok alapján 2014-ben
Járások Összes fészek Kémény + kazán-kémény Villanyoszlop Önálló oszlop Egyéb
Celldömölki 22 3 (13,6%) 17 (77,3%) 2 (9,1%) 0
Körmendi 66 19 (28,8%) 44 (66,7%) 1 (1,5%) 2 (3,0%)
Kőszegi 16 5 (31,3%) 8 (50%) 3 (18,8%) 0
Sárvári 41 11 (26,8%) 21 (51,2%) 9 (21,9%) 0
Szentgotthárdi 16 0 14 (87,5%) 2 (12,5%) 0
Szombathelyi 53 7 (13,2%) 30 (56,6%) 15 (28,3%) 1 (1,9%)
Vasvári 20 6 (30%) 14 (70%) 0 0
Összes 234 51 (21,8%) 148 (63,2%) 32 (13,7%) 3 (1,3%)


4.      táblázat. A kirepült fiókák teljes mennyiségének eloszlása fészkenként és a gólyapárok fiókaátlaga
Járások Fészkenként kirepült fiókák száma Az összes költőpár fiókaátlaga (JZa) A sikeres költőpárok fiókaátlaga (JZm)
1 2 3 4 5
Celldömölki 1 (9%) 4 (36,4%) 5 (45,5%) 1 (9%) 0 2,0 2,55
Körmendi 7 (21,2%) 13 (39,4%) 9 (27,3%) 4 (12,1%) 0 1,52 2,3
Kőszegi 2 (25%) 2 (25%) 4 (50%) 0 0 1,39 2,25
Sárvári 6 (19,3%) 13 (41,9%) 7 (22,6%) 5 (16,1%) 0 2,03 2,36
Szentgott-hárdi 2 (40%) 2 (40%) 1 (10%) 0 0 0,75 1,80
Szombat-helyi 9 (31%) 16 (55,2%) 4 (13,8%) 0 0 1,21 1,83
Vasvári 3 (27,3%) 5 (45,4%) 3 (27,3%) 0 0 1,57 2,00
Összes v. átlag 30 (23,4%) 55 (43,0%) 33 (25,8%) 10 (7,8%) 0 1,52 2,18
 
    Összesen 234 fészket regisztráltak a felmérők, melyek közül 49 db lakatlan volt (20,9 %), 185-t pedig elfoglaltak a gólyák (79,1 %). Két helyen csak magányos gólya (0,9 %), 183 helyen gólyapárok lakták a fészkeket. A gólyapárok 69,9 %-a (128 pár) sikeresen költött, 30,1 % (55 pár) sikertelen volt. 2014-ben 279 fióka repült ki a vasi fészkekből. A legtöbb gólyapár Körmenden (10 pár), illetve Bajánsenyén (9 pár) fészkelt. Körmenden csupán 5 pár költött sikerrel, itt 8 fióka repült ki. A legtöbb sikeres költés (2013-hoz hasonlóan) Bajánsenyén volt (7 pár), ahol 17 fióka repült ki. Utóbbi két településen kívül az egész megyében csupán 6 településen költött 2-nél több pár: 3-3 pár Balogunyomban (3 fióka), Sorkifaludon (4 fióka), illetve Csákánydoroszlón (6 fióka), 5-5 pár Szentgotthárdon (6 fióka), Szombathelyen (7 fióka) és Sárváron (12 fióka). Az összes költőpár fiókaátlaga 1,52 volt, míg a sikeres párok átlagban 2,18 fiókát repítettek. Nem sikerült a a megyében egy párnak sem 5 fiókát repíteni. A gólyasűrűség 5,49 volt, azaz átlagosan ennyi gólyapár költött 100 km2-ént a megyében. A legtöbb pár egységnyi területen a körmendi járásban (8,14/100km2), a legkevesebb a celldömölkiben volt (2,7). Az átlagos fiókasűrűség 100km2-enként 8,36 volt. A legtöbb fehér gólya fióka egységnyi területen a körmendi járásban repült ki (12,37/100km2), a legkevesebb a szentgotthárdiban (3,53 fióka/100km2).
    Köszönet azoknak, akik nagyobb területek felmérését vállalták: Gyurácz József, Harsányi Krisztián, Koszorús Péter, Somogyi Csaba és Soós Krisztián. Köszönet illeti Zalai Bélát, aki az Őrségi Nemzeti Park gólyás adatait gyűjtötte össze ehhez a felméréshez. Egy-egy város, vagy csak egy-egy fészek felmérésében segített Fehér István, Horváth Ildikó, Illés Péter és Kutschi Péter. Továbbá köszönet illeti a települések lakosait, akik információkkal segítették az adatgyűjtést.

Irodalom:
Kóta A. 2012. Beszámoló a Magyar Madártani Egyesület Vas megyei Csoportjának
    2012. évi fehér gólya (Ciconia ciconia) fészekfelméréséről. Cinege 17. 10-13.

Kóta A. 2013. Beszámoló a Magyar Madártani Egyesület Vas megyei Csoportjának
    2013. évi fehér gólya (Ciconia ciconia) fészekfelméréséről. Cinege 18. 14-18.