Madárgyűrűzés a Tömördi Madárvártán 2014-ben
 
Gyurácz József1 – Bánhidi Péter2
 
1. Nyugat-magyarországi Egyetem, Biológia Intézet, Állattani Tanszék
9700 Szombathely, Károlyi G. tér 4., e-mail: gyjozsi@ttk.nyme.hu
2. Meszlen, Béke u. 51., e-mail: drbanhidip@freemail.hu
 
J. Gyurácz, P. Bánhidi: Bird Ringing of Tömörd Bird Ringing Station in 2014
The Constant Effort Sites (CES) program - which started in 2004 - has been continued. We ringed 358 birds of 32 species during the days of CES. Besides the CES program a week-long spring bird-ringing action was organized. In total, 465 specimens of 28 species were ringed. The autumn action lasted from 3th Aug until 8th November. In total, 5968 specimens of 77 species were captured with 1557 recaptured individuals of 46 species. The first table shows the species and numbers of ringed birds in the CES, in spring and in autumn. These actions were very popular among laypeople.
 
    A három madárgyűrűzési programban gyűrűzött madárfajok egyedszámát a fajok abc sorrendjében az 1. táblázat tartalmazza. A tavaszi madárgyűrűzés 2014. március 29-től április 6-ig tartott. 23 db 12 méter hosszú függönyhálót használtunk. 28 faj 465 példányát gyűrűztük meg és 17 faj 130 visszafogását regisztráltuk.
    A következő program a tavaszi vonulási időszak végén és a fészkelési időben történő – CES (Constant Effort Site) néven ismert – vizsgálat volt. 2014. április 15. és július 15. között kilenc alkalommal végeztünk napi 6 órás gyűrűzést  13 db 12 méter hosszú függönyhálóval. A CES programban 32 faj 358 példányát gyűrűztük meg és 14 faj 53 visszafogását rögzítettük.
    A nyári-őszi madárgyűrűzés 2014. augusztus 3-án kezdődött és folyamatosan tartott november 8-ig, 28 db 12 méter hosszú függönyhálót használtunk. Ez volt a tizenhetedik nyár-őszi Actio Hungarica program Tömördön. Az idén viszonylag csapadékos tavasz és nyár volt. Májusig a bokros alját is víz borította, augusztusig a tóban sok víz volt, így a “tavi” hálókat idén sem tudtuk a szokásos helyen, a tó közepén felállítani. Helyette a tavalyi helyre, a 2-es hálótól keletre álltak. Az ősz is csapadékosabb volt, mint 2013-ban.
 
1. táblázat. A gyűrűzött madarak egyedszáma fajonként

Faj Tavaszi vonulás
2014.
III. 29 – IV. 6.
CES
Tavaszi vonulás–
–költési időszak
Őszi vonulás
2014.
VIII. 3 –
XI. 8.
Barátcinege (P. palustris) 1 14 15
Barátposzáta (S. atricapilla) 93 64 986
Barázdabillegető (M. alba) - - 2
Berki nádiposzáta (A. dumetorum) - - 1
Berki tücsökmadár (L. fluviatilis) - 1 5
Cigánycsuk (S. rubicola) - - 2
Citromsármány (E. citrinella) 1 3 206
Cserregő nádiposzáta (A. scirpaceus) - - 3
Csilpcsalpfüzike (Ph. collybita) 23 46 553
Csíz (C. spinus) - - 6
Csuszka (S. europaea) - 6 13
Erdei pinty (F. coelebs) 5 4 63
Erdei pityer (A. trivialis) - - 39
Erdei szürkebegy (P. modularis) 13 - 143
Énekes nádiposzáta (A. palustris) - 4 21
Énekes rigó (T. philomelos) 11 6 146
Fekete harkály (D. martius) - - 3
Fekete rigó (T. merula) 11 6 422
Fenyőpinty (F. montifringilla) - - 1
Fenyőrigó (T. pilaris) - - 2
Fenyvescinege (P. ater) - - 4
Fitiszfüzike (Ph. trochilus) 6 - 48
Foltos nádiposzáta (A. schoenobaenus) - - 22
Függőcinege (R. pendulinus) - - 1
Fülemüle (L. megarhynchos) - - 9
Füleskuvik (O. scops) - - 1
Fürj (C. coturnix) - - 1
Füsti fecske (H. rustica) - 1 32
Guvat (R. aquaticus) - - 2
Házi rozsdafarkú (Ph. ochruros) 1 - 18
Hegyi fakusz (C. familiaris) 1 4 11
Jégmadár (A. atthis) - - 1
Karvaly (A. nisus) - - 2
Karvalyposzáta (S. nisoria)   1 5
Kenderike (C. cannabina) 5 - 1
Kerti geze (H. icterina) - - 7
Kerti poszáta (S. borin) - 3 51
Kerti rozsdafarkú (Ph. phoenicurus) - - 11
Kékbegy (L. svecica) - - 1
Kék cinege (P. caeruleus) 4 48 549
Kis fakopáncs (D. minor) - - 1
Kis poszáta (S. curruca) 5 6 127
Kormos légykapó (F. hypoleuca) - 2 76
Közép fakopáncs (D. medius) - - 3
Meggyvágó (C. coccothraustes) 2 2 32
Mezei poszáta (S. communis) - 3 108
Mezei veréb (Pas. montanus) - 8 23
Nádi sármány (E. schoeniclus) 18 2 44
Nádi tücsökmadár (L. luscinioides) - 1 2
Nagy fakopáncs (D. major) 2 1 16
Nagy fülemüle (L. luscinia) - - 1
Nagy őrgébics (L. excubitor) - - 1
Nyaktekercs (J. torquilla) - - 9
Ökörszem (T. troglodytes) 4 1 57
Örvös légykapó (F. albicollis) - 1 -
Őszapó (Ae. caudatus) 3 - 58
Partifecske (R. riparia) - - 1
Pettyes vízicsibe (P. porzana) - - 8
Réti tücsökmadár (L. naevia) - - 6
Réti pityer (A. pratensis) 2 - 2
Rozsdás csuk (S. rubetra) - - 8
Rövidkarmú fakusz (C. brachydactyla) - 1 9
Sárgafejű királyka (R. regulus) - - 374
Sárszalonka (G. gallinago) - - 1
Seregély (S. vulgaris) 4 - 56
Sisegő füzike (Ph. sibilatrix) - 1 33
Süvöltő (P. pyrrhula) - - 46
Szajkó (G. glandarius) 1 - 35
Széncinege (P. major) 4 85 367
Szőlőrigó (T. iliacus) 1 - 11
Szürke légykapó (M. striata) - 1 47
Tengelic (C. carduelis) 1 - 3
Törpegém (I. minutus) - - 1
Tövisszúró gébics (L. collurio) - 3 45
Tüzesfejű királyka (R. ignicapilla) - - 34
Vörösbegy (E. rubecula) 240 28 867
Zöld küllő (P. viridis) 1 - 3
Zöldike (C. chloris) 2 1 44
Összesen 465 358 5968
 

    Az őszi programban 77 faj 5968 példányát gyűrűztük meg és 1557 esetben fogtuk vissza 46 faj egyedeit. Első alkalommal gyűrűztünk Tömördön füleskuvikot (Otus scops) és berki nádiposzátát (Acrocephalus dumetorum). Egy Lenygelországban gyűrűzött barátposzátát (Sylvia atricapilla) fogtunk vissza és egy-egy Tömördön gyűrűzött madár külföldi megkerüléséről értesültünk 2014-ben. A gyűrűzési és megkerülési adatokat a 2. táblázat tartalmazza.
    A madárvártát idén is több száz óvodás, általános és középiskolás diák, valamint egyetemi hallgató kereste fel szervezett keretek között. Az Európai Madármegfigyelő Napok alkalmából is sokan érkeztek Tömördre. A Szombathelyi Erdészeti Zrt. közreműködésével a rétek egy részét idén is sikerült szárzúzózni, másik részét kézi kaszálással és a cserjék kivágásával egyesületi tagok gondozták.
    Köszönjük önzetlen munkáját mindazoknak, akik gyűrűzőként vagy segítőként sokat tettek a madárgyűrűzési programok sikeres lebonyolításáért.
Állandó munkatárs: Orbán Lili Zalaegerszerg (augusztus-szeptember) és Vörös Norbert Szombathely, egyetemi hallgatók NymE, Lukács Zoltán Pécs, PhD hallgató NymE (október-november).
    Gyűrűzők: dr. Bánhidi Péter Meszlen, Góczán József Körmend, dr. Gyurácz József Bük, Lenczl Mihály Budapest, Illés Péter Kőszeg, dr. Kalmár Sándor Sopron, Koszorús Péter Sótony, Lukács Zoltán Pécs, dr. Németh Csaba Gyöngyösfalu, Szentendrey Géza Szentendre, Varga László Lukácsháza.

2. táblázat. Tömördön gyűrűzött és külföldön megkerült, illetve Tömördön megkerült és külföldön gyűrűzött madarak 2014-ben érkezett adatai.
Rövidítések: AH = Actio Hungarica, Gy = gyűrűzés helye, M = megkerülés helye,
1 = 1. évében lévő madár, 2 = 2. évében lévő madár, 1+ = 1 évnél idősebb madár,
F = fejlett, H = hím, T = tojó
Faj
EURING Kód
Gy/
M
Kor/
Ivar
Dátum Hely Koo. Távolság
km
Gyűrűző
Sárszalonka
GALGAL
Gy F/- 2013.09.03 Tömörd (AH) 47°21'N 16°40'E nincs adat Kalmár Sándor
M F/- 2013.10.14 Lozcre
Franciaország
44°36'N 03°12'E
Fekete rigó
TURMER
Gy 1/T 2010.10.10 Tömörd (AH) 47°21'N 16°40'E 690 Varga
László
M F/- 2012.11.15 Piombino
Olaszország
42°55'N 10°32'E
Fekete rigó
TURMER
Gy 1/H 2011.09.17 Tömörd (AH) 47°21'N 16°40'E 20 Lukács Zoltán
M F/- 2014.02.19 Felsőpulya
Ausztria
47°30'N 16°30'E
Fekete rigó
TURMER
Gy 1+/H 2012.10.30 Tömörd (AH) 47°21'N 16°40'E 610 Király Gergely
M F/- 2013.12.07 Minucciano
Olaszország
44°10'N 10°15'E
Énekes rigó
TURPHI
Gy 1/- 2010.11.04 Tömörd (AH) 47°21'N 16°40'E 600  
Lukács Zoltán
 
M -/- 2012.12.15 Montemartano
Olaszország
42°47'N 12°36'E
Vörösbegy
ERIRUB
Gy 1/- 2012.09.19 Tömörd (AH) 47°21'N 16°40'E 434 Koszorús Péter
M F/- 2014.01.30. Veggiano
Olaszország
45°27'N 11°43'E
Kerti poszáta
SYLBOR
Gy 1/- 2010.08.16 Tömörd (AH) 47°21'N 16°40'E 781  
Illés
 Péter
 
M 2+/- 2014.05.01 Anacapri
Olaszország
40°33'N 14°13'E
Kis poszáta
SYLCUR
Gy 1/- 2013.09.11 Tömörd (AH) 47°21'N 16°40'E 2354 Polovitzer Péter
M 2/- 2014.03.25 Be’er Sheva
Izrael
31°16'N 34°40'E
Barátposzáta
SYLATR
Gy 1/- 2014.07.26 Wierzbno
Lengyelország
53°14'N 14°54'E 666 Lenczl
Mihály
M 1/T 2014.09.20 Tömörd (AH) 47°21'N 16°40'E
 
    Segítők: Bognár Balázs Komárom, Biró Martin Táplánszentkereszt, Frühwirth Andrea Győr, Keresztes Brigitta, Keresztes Gréta és Keresztes Szabolcs Csepreg, Klafszky Gábor Kőszeg, Koszorús Gábor és Koszorús Veronika Sótony, Lendvai Imre Szombathely, Lőrincz Csilla Szombathely, Molnár Lídia Sepsiszentgyörgy, Ruff Andrea Szombathely.