Új madárfaj Magyarországon, a berki nádiposzáta         
(Acrocephalus dumetorum)

Illés Péter
 
9730 Kőszeg, Károlyi M. u. 1., e-mail: illes.peter.gabor@gmail.com

P. Illés: The first record and ringed specimen of the Blyth's Reed Warbler (Acrocephalus dumetorum) in Hungary
One adult specimen of the species was ringed on 15th August 2014 at Tömörd Bird Ringing Station.
 
Élőhelye
A berki nádiposzáta (Acrocephalus dumetorum) Északkelet-Európa fészkelő  madara. Folyóparti bokrosokban, füzesekben, magaskórósokban, bozótos erdőkben költ. Nyugat felé terjeszkedik, Lengyelországtól Spanyolországig vannak előfordulási adatai. A szomszédos országok közül Ukrajnában, Szlovákiában, Szlovéniában és Horvátországban figyelték meg már (www.avibase.bsc-eoc.org). A Kárpát-medencében eddig egy igazolt előfordulása volt, a szlovákiai Nagyszombaton (Trnava) 2003. május 5-én észlelték (www.rarebirds.hu). Magyarországon ezidáig nem figyelték meg.

Leírása
Nagyon hasonlít az énekes (A. palustris), a cserregő (A scirpaceus) és a rozsdás (A. agricola) nádiposzátához. Terepi meghatározásában a határozott, világos szemöldöksáv, az erős csőr segít, de nászidőben éneke a legbiztosabb terepi bélyeg.

A kézben tartott madár meghatározása
Nem tartozik a könnyen határozható fajok közé. A tollazat színe egyszínű, fakó szürkés-zöldesbarna. Farcsíkja – a cserregő nádiposzátáétól eltérően nem vörhenyes – szintén zöldesbarna. Feltűnő a szem mögé is érő világos szemöldöksávja. Csőre erőteljes, az alsó csőrkáván lehet sötét rész, de a hegye világos. A szárnya rövidebb, mint az énekes és a cserregő nádiposzátáé (65 mm-nél rövidebb). A második kézevező igen rövid, bemetszése nagy (10,5-14 mm), a karevezőkig nyúlik, a harmadik kézevezőn is van bemetszés. A harmadik és a negyedik kézevező külső zászlóján is van szűkítés. Az első kézevező rövidebb is lehet a fedőknél (a rozsdás nádiposzátánál ez hosszabb). Farktollainak csúcsán a halvány gezétől különbözően nincs fehéres csúcs. A kis gezétől eltérően a lábujjak és a láb egyszínű.
 
A Tömördi Madárvártán fogott berki nádiposzáta leírása
A fogás körülményei: 2014. augusztus 15-én a 11 órai ellenőrzésnél a 3/A háló (bokrosban, a harmatkásás mocsár szélén) egy berki nádiposzátát fogott.
A fogott példány jellemzői:
Feltűnő volt a határozott szemöldöksáv, a szélesebb csőr, az alsó csőrkáva világos hegye. A belső ujj karommal rövidebb volt a középső ujj karomágyánál, ezért elsőre énekes nádiposzátának gondoltam, de a rövid, 63 mm-es szárny miatt „gyanússá” vált. Az alapos megvizsgálás után egyértelműen berki nádiposzátának határoztam.
Kora: 1+ (tollazat kissé kopott)
Biometriai adatok:
Szárnyhossz: 63 mm, a 3. kézevező: 46 mm.
A 2. kézevezőnek igen nagy a bemetszése: 13 mm (a 10. karevező alá ér).
A 3. kézevezőn (nem túl határozott, de) van bemetszés: 11 mm.
Az 1. kézevező 2 mm-rel rövidebb a fedőknél. A 2. kézevező a 6-7. kézevezővel egyenlő hosszú. A leghosszabb kéz- és karevezők különbsége: 12 mm. A leghosszabb kézevező a 3-4.
    A szemöldöksáv határozott a szem fölött is, kissé mögé nyúlik. A farcsík fakó zöldesbarna, mint a hát is. A láb világosbarna. Az alsó csőrkáva a tövénél hússzínű, a vége felé sötétebb, de a csőrhegy világos. A csőrhossz a koponyáig 17 mm, a tollasodásig 11 mm. A csőrszélesség az orrnyílásnál mérve 4,3 mm. A talpméret: a középső ujj karomhegyétől a hátsó karomhegyig: 28,5 mm. A hátsó karom 5 mm. Farokhossz: 53 mm.
    A gyűrűzésnél jelen volt még Lőrincz Csilla és dr. Bánhidi Péter is. A madarat Bánhidi Péter is megvizsgálta, megmérte, ő is megerősítette az Acrocephalus dumetorum-ot. Ezzel Magyarország avifaunája 411-re bővült.

Megjegyzés: a faj adatának hitelesítése a Nomenclator Bizottság által még folyamatban van.