Cinege

Vasi Madártani Tájékoztató  19. szám

Ornithological Newsletter of Vas County
The issue 19th

Szerkesztette: Gyurácz József
Editor: J. Gyurácz
 Szombathely 2014

Király Róbert (1947-2014) emlékének
In memory of Róbert Király

ISSN 1416-6356

ISSN 1786-2000 on-line változat

Kiadja a Chernel István Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME 8. sz. Vas megyei Csoportja) 9700 Szombathely, Károlyi G. tér 4.
Dr. habil. Gyurácz József elnök, Lőrincz Csilla titkár, Horváth Ildikó gazdasági vezető, Dr. Bánhidi Péter Varga László alelnök

I. Chernel Ornithological and Nature Conservation Society
(The Vas County group of MME/BirdLife Hungary)Tartalom

EGYESÜLETI ÉLET
Visszatekintés 2014-re
 
TERMÉSZETVÉDELEM
Horváth Ildikó: Madármentés a Chernel-kertben
Németh Csaba: 20 éves a chernel-kerti madármentés
Faragó Ádám, Szentirmai István: Az őrségi harisok (Crex crex) élőhely-használatának kutatása rádió-telemetriás nyomkövetés segítségével
Zalai Béla: A gyurgyalag (Merops apiaster) és a partifecske (Riparia riparia) helyzete Vas megyében 2014-ben

MONITORING, FAUNISZTIKA, FLORISZTIKA
Kóta András: A fehér gólya (Ciconia ciconia) helyzete Vas megyében 2014-ben
Gyurácz József, Bánhidi Péter: Madárgyűrűzés a Tömördi Madárvártán 2014-ben 
Illés Péter: Új madárfaj Magyarországon, a berki nádiposzáta (Acrocephalus dumetorum)
Böröcz Hanna, Gyurácz József: Az őszapó (Aegithalos caudatus) nyári-őszi mozgalma és térbeli eloszlása Tömördön 
Szentirmai István, Magai Ferenc, Faragó Ádám: Közösségi jelentőségű madárfajok állományának felmérése az Őrség különleges madárvédelmi területen       
Faragó Ádám, Szentirmai István: Mindennapi Madaraink Monitoringja az Őrség különleges madárvédelmi területen 
Kóta András: Érdekes megfigyelések Vas megyében 2014-ben
Heincz Miklós, Illés Péter: Karmazsinpirók (Carpodacus erythrinus)   fészkelése a kőszegfalvi Abért-tónál 
Keszei Balázs: Változások a kőszegfalvi Abért-tó flórájában és vegetációjában (2014)
Illés Péter: Madarászok, MAP-ra fel!
 

KRÓNIKA
Varga László: In memoriam Király Róbert
Gyurácz József: 40 éves a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület
Gyurácz József, Gyurácz Veronika: Madarász szemmel Kenyában

A Chernel István Madártani és Természetvédelmi Egyesület munkájának támogatói 2014-ben

Fotók

§

CONTENTS

SOCIETY LIFE
Looking back on 2014
 

CONSERVATION
Ildikó Horváth: Bird rescue in the Chernel Garden
Csaba Németh: The twenty years of the bird rescue in the Chernel Garden
Ádám Faragó, István Szentirmai: Research on the habitat selection of the Corncrake (Crex crex) in Őrség, using radio-telemetry
Béla Zalai: The condition of nestling settlements of the Bee-eater (Merops apiaster) and the Sand Martin (Riparia riparia) in County Vas in 2014

MONITORING ON THE FAUNA AND FLORA
András Kóta: Results of White Stork monitoring project of County Vas in 2014
József Gyurácz, Péter Bánhidi: Bird Ringing of Tömörd Bird Ringing Station in 2014
Péter Illés: The first record and ringed specimen of the Blyth's Reed Warbler (Acrocephalus dumetorum) in Hungary
Hanna Böröcz, József Gyurácz: Post-breeding movements and spatial distribution of the Long-tailed Bushtit (Aegithalos caudatus) at Tömörd
István Szentirmai, Ferenc Magai, Ádám Faragó: Breeding bird survey of species of community interest in the Őrség Special Protection Area
Ádám Faragó, István Szentirmai: Common Bird Census in Őrség Special Protection Area
András Kóta: Avifaunistical data in County Vas, 2014
Miklós Heincz, Péter Illés: Breeding of the Common Rosefinch (Carpodacus erythrinus) at Lake Abért of Kőszegfalva
 Balázs Keszei: Changes of the flora and vegetation of the Lake Abért (2014)
Péter Illés: Call the MAP program!

CHRONICLE
László Varga: In memoriam Róbert Király
József Gyurácz: The Forty Years of the BirdLife Hungary
József Gyurácz, Veronika Gyurácz: Bird and mammal watching in Kenya

Sponsors of the István Chernel Ornithological and Nature Conservation Society in 2014

Photos