Cinege 7. szám fotói
 


A2001. évi medertisztítás után idén ismét volt víz a tömördi tóban


A Gércei faluszövetkezet által, a partifecskék (Riparia riparia) részére készített zavartalan fészkelőhely a gércei homokbányában


A réti szegfű (Dianthus deltoides) a tömördi hegyi szárazrét (Anthoxantho-Agrostietum) társulásban szálanként, de több helyütt előforduló védett növény (eszmei értéke: 5000 Ft)


A szegélyes vidrapók (Dolomedes fimbriatus) legjellemzőbb Vas megyei élőhelyei az őrségi láp-,
és mocsárrétek, valamint az égeres láperdők


A barna rétihéja (Circus aeruginosus) gyűrűzött példánya. Tömörd, 2002. augusztus 25.


A vándorfüzike (Phylloscopus inornatus) negyedik gyűrűzött példánya Magyarországon.
Tömörd, 2002. október 12.


A jelző rák (Pacifastacus leniusculus) elterjedt és gyakorinak mondható faj a Gyöngyös-patak
Kőszeg és Szombathely közötti szakaszán


Az európai lábatlangyík, másik nevén törékeny kuszma (Anguis fragilis), bár lábai hiányoznak, nem kígyó


A keresztcsőrű (Loxa curvirostra) első gyűrűzött példánya Tömördön,
2002. szeptember 6.


A hazánkban ritka fehérszélű denevér (Pipistrellus kuhli) szombathelyi példánya 2002. júniusában


Madarász ovisok a Tömördi Madárvártán. Baloldalt Lőrincz Csilla, a szombathelyi madarász ovi vezetője


Madarász sulisok a Tömördi Madárvártán. Baloldalt Kelemen Tibor, a szombathelyi madarász suli vezetője